Otwarcie panelu konferencyjnego (Fot. Danuta Stefanko)

Ostatnim wydarzeniem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku z cyklu aktywności pt. „Jan Paweł II – orędownik dialogu”, które upamiętniają postać Papieża Polaka i pokazują wartość podejmowanych przez niego działań był panel konferencyjny. Prelegenci przedstawili rolę wykonaną przez Ojca Świętego w budowaniu i rozwoju relacji polsko-ukraińskich. Ze względu na ograniczenia związanie z pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się online.

„Każdy naród ma swoich bohaterów, o których mówi się z dumą w sercu. Jan Paweł II na pewno jest taką osobą. Postać, która zmieniła poglądy wielu ludzi na chrześcijaństwo, wolność oraz postawę praw człowieka. Ta konferencja pokazała, jak jeden człowiek umiał bezpośrednio docierać do wyznawców wszystkich religii, tutaj szczególnie mówiliśmy o kościele wschodnim i jego roli w pojednaniu polsko-ukraińskim” – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Konsul Krzysztof Jachowicz z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie przybliżył w trakcie swojego wystąpienia doktrynę Jana Pawła II w polsko-ukraińskim pojednaniu.

Konsul Krzysztof Jachowicz (Fot. Danuta Stefanko)

„Dotychczas udało mi się wyodrębnić dwa aspekty tej doktryny: prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością i krytykę nacjonalizmu. Papież stwierdza, że świat z którego wyeliminujemy przebaczenie może być tylko światem zimnej bezwzględnej sprawiedliwości. Więc tutaj wypływa wniosek, że potrzeba dopełnienia sprawiedliwości przez miłosierdzie jest naszą wspólną potrzebą, Polaków i Ukraińców, wielu ludzi, aby ten świat był światem ludzkim. W naszych rozmowach o trudnych wydarzeniach z historii warto pamiętać o tym prymacie miłosierdzia nad sprawiedliwością” – powiedział Krzysztof Jachowicz.

Kolejny z zaprezentowanych tematów „Święty Jan Paweł II i jego rola w relacjach międzynarodowych. Historyczna wizyta do Ukrainy” przybliżył rzecznik prasowy Iwanofrankiwskiej Archidiecezji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej o. Wołodymyr Łukaszewski.

„Ze względu na swoje pochodzenie Papież Wojtyła ze szczególną sympatią i miłością traktował nasze państwo. Międzynarodowe próby Ukrainy w drodze do Europy i jej kroki w tym kierunku nazywał sprawiedliwymi dążeniami. Jan Paweł II mówił, że Ukraina znajduje się na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu, więc będzie mogła lepiej pełnić swoją misję miejsca spotkania różnych narodów i kultur” – podkreślił o. Wołodymyr Łukaszewski.

Wystąpienie o. Wołodymyra Łukaszewskiego (Fot. Danuta Stefanko)

Kierownik działu zagranicznego Katolickiej Agencji Informacyjnej Krzysztof Tomasik przybliżył słuchaczom temat: „Jan Paweł II – mistrz dialogu i komunikacji z mediami i w mediach”.

„Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu interesował się szerokorozumianymi mediami. Miał świadomość rosnącego znaczenia masmediów w przypadku jednostek, w wymiarze społecznym i globalnym. Udzielał audiencji pracownikom masmediów, spotykał się z dziennikarzami w trakcie przelotów i pielgrzymek. Pokazywał serdeczność i dbałość o utrzymywanie jak najlepszego bliskiego kontaktu z mediami i otwartości na dialog z nimi. Jan Paweł II był przekonany, że prawdę Ewangelii nie tylko trzeba umieć obronić, ale przede wszystkim umiejętnie głosić i przekazywać nowymi sposobami” – powiedział Krzysztof Tomasik.

Podsumowała spotkanie wypowiedź dziennikarki społeczno-religijnego portalu internetowego CREDO Wity Jakubowskiej, dotycząca komunikacji jako wartości oraz refleksji Jana Pawła II o istocie mediów masowych.

 

Wystąpienie Wity Jakubowskiej (Fot. Danuta Stefanko)

„Ojciec Święty Jan Paweł II był człowiekiem dialogu, człowiekiem komunikacji. Bardzo dobrze rozumiał, co to znaczy dobrze postawiony dialog między osobami, między państwami, między politykami i dużą rolę w tym dialogu, w tej komunikacji odprowadzał dla środków przekazu społecznego. W ciągu swojego długiego pontyfikatu, jednego z najdłuższych pontyfikatów, stworzył wiele orędzi. Bardzo ważne jest zrozumieć, że orędzia wygłaszane przez Świętego Jana Pawła II były niejako wykładnią nauki kościoła o mediach w zakresie troski o człowieka, o roli mediów w kulturze, o zagadnieniach społecznych, a także o miejscu religii w mediach” – mówiła Wita Jakubowska.

Panel konferencyjny, który moderowała redaktor Katolickiego Programu Radiowego we Lwowie Irena Rudź, można obejrzeć na stronie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w sieci Facebook lub poniżej.

Warto wspomnieć, że w ramach cyklu „Święty Jan Paweł II – orędownik dialogu” młodzież skupiona wokół Centrum Kultury Polskiej nagrała ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barka”. Również w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata wyeksponowano wystawę „Karol Wojtyła. Narodziny”, a także odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej.

Wszystkie wydarzenia zostały zorganizowane przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up