Rodzinny dom dziecka w Haliczu (Fot. Danuta Stefanko)

9 grudnia 2020 roku w Haliczu obwodu iwanofrankiwskiego zakończyła się realizacja projektu „Renowacja rodzinnego domu dziecka”, finansowanego w ramach programu „Polska pomoc”, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

23-24 czerwca 2020 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu w Haliczu stała się powódź. Został podtopiony, między innymi, rodzinny dom dziecka założony przez Fundację Charytatywną „Misja Chrześcijanina”. Jego mieszkańcy byli ewakuowani przez Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Na skutek powodzi zniszczone i nieprzydatne do użycia stały się dwa mieszkania na parterze domu, uszkodzone zostały meble, sprzęt AGD, prywatne rzeczy mieszkańców, place zabaw, garaże, piwnice, grządka oraz teren przyległy. Założyciele Fundacji „Misja Chrześcijanina” zwrócili się do wszystkich nieobojętnych z prośbą o pomoc w likwidacji skutków tej klęski żywiołowej.

Na prośbę odezwał się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskie we Lwowie, który zaproponował wydzielić środki na remont z programu „Polska pomoc”. Koszt projektu, który polegał na odnowieniu dwóch mieszkań, pomieszczeń gospodarskich, terenów przyległych oraz zakupie niezbędnych mebli, wyniósł 25 tys. euro (około 840 tys. hrywien).

Przemawia konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie (Fot. Danuta Stefanko)

„2020 rok był dla nas trudnym wypróbowaniem. Oprócz epidemii oraz problemów gospodarczych tutaj w Haliczu doszło również do powodzi. Mimo to, ludziom trzeba żyć dalej, wychowywać dzieci. Dom jest finansowany wyłącznie ze środków dobroczyńców, więc postanowiliśmy znaleźć środki, żeby pomóc w jego renowacji. Również dla nas ważnym było to, że w domu mieszkają przesiedleńcy z pochłoniętego wojną Donbasu, ludzie, którzy już przeżyli koszmar i musieli uciekać z własnych domów. Teraz to się powtórzyło, tym razem z innych przyczyn. Więc wesprzeć ich to nasz obowiązek. Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę i Ukraińców nie tylko na poziomie politycznym, ale też w rozwiązywaniu codziennych problemów. Właśnie tak odbieramy znaczenie słowa „solidarność” – powiedziała podczas konferencji prasowej Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna RP we Lwowie.

W domu mieszkają trzy rodziny, przesiedleńcy ze Wschodu, którzy straciły swoje mieszkania w wyniku działań okupacyjnych Federacji Rosyjskiej. Opiekują się 17 dziećmi, z których troje też przyjechało ze Wschodu. W przyszłości planowane jest zasiedlenie jeszcze trzech rodzin oraz minimum 15 dzieci.

Stepan Penyło, mieszkaniec rodzinnego domu dziecka w Haliczu (Fot. Danuta Stefanko)

„Dziękujemy wszystkim za to, że nam pomagacie. Przypominam, jak tata z mamą obudzili nas rano, kiedy była powódź, powiedzieli, abyśmy szybko pomagali wszystko nosić, żeby powódź nie zatopiła to co posiadamy. Zaczęliśmy wszystko podnosić, stresowaliśmy się i modliliśmy się do Pana Boga, żeby nam pomógł i podpowiedział, co robić” – powiedział Stepan Penyło.

„Polska pomoc” to program polskiej współpracy w dziedzinie rozwoju, który jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz strukturami miejskimi państw partnerskich. Głównym celem programu jest wsparcie stałego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w państwach rozwijających się, podwyższenie poziomu edukacji i kwalifikacji zawodowej mieszkańców, wsparcie procesów demokratyzacji i reform państwowych, budowanie współczesnych instytutów państwowych, sprzyjanie rozwoju praw człowieka oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina jest jednym z priorytetowych państw dla realizacji koncepcji programu.

Opracowała: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up