Wykonywanie zadań w podgrupie (Fot. Ołesia Riszko)

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zorganizowało dla dzieci i młodzieży jesienny obóz języka polskiego, który odbył się w Karpatach. Do udziału w obozie zrekrutowano uczestników z Tłumacza, Kałusza, Browar oraz Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa.

Dzieci i młodzież zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: 10-12 lat, 13-14 lat i 15-17 lat. Każda grupa miała po 4 półtoragodzinne zajęcia i warsztaty dziennie, na które się składały – zajęcia umożliwiające doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, zajęcia umożliwiające poznanie historii i geografii Polski, a także aktywności dodatkowe –  warsztaty artystyczne, dziennikarskie, fotograficzne, taneczne, informatyczne i muzyczne.

Również młodzież miała spotkanie z pracownikami policji, którzy opowiedzieli o bezpiecznym zachowaniu w sieci, o tolerancji, etc. oraz z lekarzem pracującym w pogotowiu ratunkowym, który przybliżył zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Udział w warsztatach dziennikarskich (Fot. Ołesia Riszko)

Warto zwrócić uwagę, że podczas obozu w ramach lekcji językowych zostały uwzględnione wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Wszystkie zajęcia odbywały się w ciekawej „nie szkolnej” formie w oparciu o konkursy, gry oraz zabawy edukacyjne i komunikacyjne.

Oprócz tego uczestnicy wzięli udział w warsztatach liderskich i komunikacyjnych, a także jako cztery odrębne twórcze grupy zorganizowali pożegnalny wieczór artystyczny, samodzielne udekorowali salę, napisali scenariusz koncertu i opracowali scenki do wystąpień kabaretowych.

Na zakończenie jesiennego obozu języka polskiego uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału oraz pamiątkowe zdjęcia.

Projekt został współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Tekst: Artur Sojka

Zdjęcia: Ołesia Riszko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up