Przekazanie sprzętu przeciwpożarowego (Fot. Danuta Stefanko)

3 lutego 2021 roku we wsi Prokurawa kosmackiej gromady obwodu iwanofrankiwskiego zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie ochotniczej straży pożarnej w Prokurawie”. Projekt został sfinansowany w ramach programu „Polska pomoc” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki dwuletniej skutecznej pracy, w trakcie której zespół wzrósł do 15 osób, wspólnota terytorialna otrzymała pomoc od strony polskiej w postaci współczesnego modułu przeciwpożarowego na przyczepie, który można podłączyć do dowolnego samochodu i szybko dojechać do miejsca pożaru w najbardziej niedostępnych zakątkach górskiej miejscowości. Straż pożarna otrzymała również zestaw innych przeciwpożarowych i remontowych narzędzi: gaśnice dla budynków użyteczności publicznej, generatory, ładowarki, maski przeciwgazowe, węże i pistolety pożarnicze etc. Ogólny koszt projektu wyniósł 11 tys. euro, czyli około 375 tys. hrywien.

„Tworzenie i działalność ochotniczych jednostek straży pożarnych jest tym, co naprawdę aktywizuje społeczność, jednoczy ludzi dla wspólnego dobra, a docelowo pomaga tworzyć społeczeństwo obywatelskie, sprawia, że ludzie czują się odpowiedzialni za teren, na którym żyją, za swoją małą ojczyznę. Polscy strażacy od wielu lat przekazują swoim ukraińskim kolegom doświadczenie i wiedzę, a współpraca jest owocna i trwa bez przerwy. Bardzo się cieszę, że w ten sposób polepsza się stan bezpieczeństwa w ukraińskich gminach. Możliwość obserwowania tego procesu i bezpośredniego uczestniczenia w nim naprawdę sprawia dużą radość” – powiedziała podczas wizyty do strażaków-ochotników konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz.

Uczestnicy wydarzenia w Prokurawie (Fot. Danuta Stefanko)

Ochotnicza straż pożarna we wsi Prokurawa została stworzona przez Kosmacką gromadę w 2019 roku w ramach międzynarodowego programu ULEAD z Europą, finansowanego przez Unię Europejską. Kosmacka gromada została wybrana w otwartym konkursie spomiędzy 140 zgłoszeń. Ochotnicy odbyli kurs w Państwowej Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, która też udzieliła im wóz strażacki. Natomiast polscy specjaliści pomagali w stworzeniu zespołu i planu bezpieczeństwa, a także gościli u siebie z wizytą szkoleniową przedstawicieli wspólnoty, gdyż w Polsce jest około 700 tys. strażaków-ochotników. Ochotnicy w Prokurawie swoimi siłami wybudowali remizę strażacką, a gromada wspólnie z MSZ RP wyposażyła ich w podstawowe środki ochrony osobistej.

„We wsi Prokurawa mieszka 1400 osób. Dla miejscowych jest to bardzo istotna pomoc, gdyż w poprzednich latach mieliśmy dużo pożarów. Nie było wozu strażackiego. Dojeżdżał z Kosowa, a to 25 km. Nie zdążali i czasami kończyło się to fatalnie. Długo dążyliśmy do stworzenia tej jednostki. Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych Polski, które pomogło nam w zakupie podręcznego sprzętu, bo bez tego chłopakom było niebezpiecznie wyjeżdżać na pożary. Teraz jesteśmy mniej więcej ubezpieczeni” – powiedział sołtys Prokurawy, Wasyl Dudiuk.

„Polska pomoc” to program polskiej współpracy w dziedzinie rozwoju, który jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz strukturami miejskimi państw partnerskich, a także aktywność w wydarzeniach organizacji międzynarodowych. Głównym celem programu jest wsparcie stałego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w państwach rozwijających się, realizacja inicjatyw, skierowanych na zmniejszenie biedności i ulepszenie stanu zdrowotnego ludności, podwyższenie poziomu edukacji i kwalifikacji zawodowej mieszkańców, wsparcie procesów demokratyzacji i reform państwowych, budowanie współczesnych instytutów państwowych, sprzyjanie rozwoju praw człowieka oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina jest jednym z priorytetowych państw dla realizacji koncepcji programu.

Opr. Danuta Stefanko

Program radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up