Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie otrzymało uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego. Decyzja została wydana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym uprawnieniem Centrum będzie mogło przeprowadzać egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w okresie 2 lat na poziomach B1-C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A2-B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

W tym roku pierwszy egzamin odbędzie się w czerwcu we współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka.

„To dla nas wielkie wyróżnienie i zobowiązanie, gdyż będziemy jednym z nielicznych ośrodków na Ukrainie uprawnionych do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako obcego. Jest to nadal jedyne oficjalne potwierdzenie biegłości językowej w Polsce. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Obecnie jesteśmy na etapie dopracowania szczegółów, aby móc w sposób rzetelny przeprowadzić pierwszy i kolejne egzaminy” – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Certyfikaty są ważne bezterminowo. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim. Najczęściej czynili to dotychczas cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce. Certyfikat zwalnia osoby planujące naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Wśród zdających egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Pozytywny wynik egzaminu ułatwia im uzyskanie stałego kontraktu pracy w Polsce.

Więcej informacji na temat certyfikatu z języka polskiego jako obcego znajdziecie Państwo na stronie www.certyfikatpolski.pl. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminów w Iwano-Frankiwsku będą podawane na portalu www.ckpide.eu.

Tekst: Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up