Samoocena jest subiektywnym spojrzeniem na własną osobowość. Zaniżona to osłabione poczucie własnej wartości, a zawyżona to poczucie własnej wyższości i arogancja. Na ten temat 23 maja 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku z uczestnikami szkolenia pt. „Ja i moja samoocena”rozmawiał Roman Fedoryk - trener, coach.

Trening został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy szkolenia, na poszczególnych etapach, wykonywali zadania dla rozwoju własnej samooceny, które później były analizowane przez trenera i komentowane w grupie.

- Osoby posiadające wyższą samoocenę, są w lepszej kondycji psychicznej, łatwiej radzą sobie z problemami, łatwiej osiągają swoje cele. Natomiast niska samoocena rodzi problemy z przystosowaniem się do otoczenia, komentował Roman Fedoryk.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z własnego Ja. Jednak nie jest proste zdefiniowanie tego Ja. Co więcej - każdy z nas ma strukturę Ja, czyli wiedzę na temat własnej osoby. 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up