Ukraińskie tłumaczenie książki „Konsulat Polski we Lwowie 1987-2012” wydanej z okazji 25-lecia polskiej misji konsularnej we Lwowie zostało zaprezentowane czytelnikom w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku 8 czerwca 2014 roku z inicjatywy KG RP we Lwowie.

W prezentacji książki udział wzięli współtwórcy książki – jej redaktor i wydawca Bernard Nowak, pierwszy kierownik Agencji Konsularnej Włodzimierz Woskowski oraz badacz dziejów lwowskiej placówki dr Agnieszka Sawicz. Zebranych gości powitała w imieniu Konsula Generalnego jego zastępca konsul Longina Putka.

Zaproszenie do udziału w prezentacji przyjęli m.in. zastępca mera miasta Zinowij Fitel, naczelnik Wydziału Spraw Międzynarodowych  Oksana Szyjczuk, duchowieństwo rzymsko-katolickie i prawosławne, z proboszczem parafii p.w. Chrystusa Króla ks. Bazylim Pawełką, przedstawiciele świata kultury, nauki oraz środowiska polskiego a także mediów lokalnych. Zabierający głos w dyskusji podkreślali przede wszystkim rolę Konsulatu dla umacniania relacji polsko-ukraińskich oraz wspierania proeuropejskich aspiracji Ukraińców. Dziękowano również Polsce za wsparcie okazane Ukrainie oraz pomoc medyczną, której udzielono rannym podczas starć w Kijowie w lutym 2014 r.

Niespodzianką dla publiczności była prezentacja dorobku wydawniczego Wydawnictwa TEST, które wydało książkę o KG RP we Lwowie. Prezentacja publikacji była kolejnym już udanym wydarzeniem w CKPiDE od czasu objęcia funkcji dyrektora tej instytucji przez panią Marię Osidacz.  

Żródło: www.lwow.msz.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up