Po długiej chorobie odeszła do Pana prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa.

Przez całe życie była związana ze Lwowem, gdzie urodziła się 19 października 1948 i gdzie też zmarła 27 kwietnia 2021 roku. Była zawodniczką w pływaniu, ukraińską trenerką sportową, działaczką mniejszości polskiej na Ukrainie. Współzałożycielka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przez długie lata, poczynając od 1992 roku, jej prezes.

Sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata. Liderka inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego na Ukrainie, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Rzeczniczka dialogu polsko-ukraińskiego.

Emilia Chmielowa przyczyniła się również do powstania Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Wspierała wszelkie działania ośrodka, interesowała się jego aktywnościami i uczestniczyła w szeregu wydarzeń. Dbała też o dobre wzajemne kontakty międzyludzkie.

Była inicjatorką Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży „Arka”, a także członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Opuściła nas osoba o wspaniałym sercu i nieprzeciętnym umyśle. Zawsze pogodna i oddana sprawom Polaków na Ukrainie. Rodzinie i bliskim przesyłamy szczere wyrazy kondolencji i współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up