Prezentacja pracy grupowej (Fot. Artur Sojka)

W dniach 22-23 maja 2021 roku odbyły się szkolenia o temacie „Jak zmieniać siebie i swoje otoczenie?”. W spotkaniu wzięli udział wolontariusze, uczniowie i młodzież skupieni wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

„Zabieram ze sobą wielką inspirację na coś nowego, na jakieś nowe działania. Bardzo mi się spodobało to szkolenie. Bardzo piękni, weseli, fajni ludzie, którzy inspirują. Mam natchnienie robić coś nowego, czego jeszcze nie robiłam. Zauważyłam, że nie jestem już taka, jaką byłam przed szkoleniem” – powiedziała Zofia Syrko, uczestniczka kursów języka polskiego i wolontariuszka Centrum.

Szkolenia prowadzone przez Natalię Dębczyńską, Alinę Czirkową i Marię Osidacz miały na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą, rozwinięcie osobistych umiejętności dokonywania zmian własnych i w zespole, a także poprawę umiejętności radzenia sobie z emocjami, towarzyszącymi zmianom.

„Pierwszy dzień był poświęcony zmianom w nas. Natomiast tytuł drugiego dnia brzmiał „My w świecie zmian”. Nieprzypadkowo takie są tytuły tych dni szkoleniowych, ponieważ, aby dokonać zmian w świecie, należy zacząć od zmian w sobie. Podstawą jest zdefiniowanie tego, do czego dążymy, w jakim punkcie się znajdujemy, co chcemy osiągnąć, jaka jest wizja przyszłego stanu zmiany, co do tego potrzebujemy, czym dysponujemy, co nam utrudnia, co nam ułatwia, co chcemy w tę podróż ku wizji zmian zabrać, a co należy po prostu odpuścić, uwolnić się i wyruszyć ku zmianom” – powiedziała Natalia Dębczyńska, trenerka współprowadząca szkolenie.

Uczestnicy i trenerzy szkolenia (Fot. Danuta Stefanko)

W trakcie szkoleń młodzi ludzie poznawali się nawzajem, zdobywali nową wiedzę na temat swoich emocji w sytuacjach stresowych, dzielili się doświadczeniami radzenia sobie ze zmianami, a także dyskutowali, czy warto się dostosowywać do zmian.

„Na szkoleniach panowała fajna atmosfera, fajni ludzie w nich uczestniczyli. Niektórych dotychczas nie znałam, ale dobrze się pracowało i w parach, i w grupach, dobrze się rozumieliśmy. Zadania były ciekawe. Stawialiśmy różne scenki, prowadziliśmy rozmowy” – powiedziała Mariana Mahmet, która angażuje się w działalność Centrum.

Praca z młodzieżą jest ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej. Młodzi ludzie pomagają przy organizacji i realizacji różnych inicjatyw oraz projektów, ale też mają okazję pogłębiać swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętności poprzez udział w warsztatach, treningach i szkoleniach.

„Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego od momentu powstania stara się animować wydarzenia, które wspierają młodzież w rozwoju. Organizujemy różne aktywności, które pozwalają młodzieży poznawać siebie, rozwijać swoje umiejętności interpersonalne. Organizowane szkolenia były bardzo ciekawym doświadczeniem pracy z młodzieżą, z wolontariuszami. Oni chcą, aby inni ludzie, ich otoczenie mogli ich usłyszeć. Bardzo się cieszę, że będąc w Centrum, młodzież znajduje to miejsce, w którym ją słyszą” – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej.

Praca w grupach (Fot. Artur Sojka)

Spotkanie było swoistą odpowiedzią na rychłe zmiany, do których dochodzi we współczesnym świecie. Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii i Internetu zmienia nasze życie, gospodarkę i świat. Wymaga to umiejętności radzenia sobie ze stresem i szybkiej adaptacji. Właśnie radzenie sobie w zmianie i umiejętność adaptacji do zmian jest dziś jedną z najbardziej cenionych kompetencji miękkich.

„Kończę te szkolenia z myślami, które muszę przeanalizować dla siebie, które wcześniej były dla mnie czymś, co nigdy nie pokonałbym sam. To było dobre wsparcie, które pomogło mi zobaczyć sytuację życiową z innej perspektywy. Najbardziej mi się spodobało, kiedy pisaliśmy o swoich życiowych problemach, sytuacjach, które chcielibyśmy zmienić, ale nigdy nie próbowaliśmy, albo nie było możliwości czy sił, aby pokonać to samemu” – powiedział Maksym Szweć, wolontariusz Centrum.

Również w trakcie szkoleń został poruszony temat zmian klimatu. Uczestniczy spotkania omawiali jak te zmiany wpływają na codzienność i funkcjonowanie we współczesnym świecie. Blok tematyczny poprowadziła Olga Bojko, ekspertka ds. sieciowania klimatycznego z Centrum Inicjatyw Ekologicznych „Ekodija”.

Szkolenia dla wolontariuszy, uczniów i młodzieży, skupionych wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, o temacie „Jak zmieniać siebie i swoje otoczenia” odbyły się dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Danuta Stefanko

Program radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko, Artur Sojka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up