Uczniowie piszą egzamin (Fot. Danuta Stefanko)

Rok szkolny 2020/2021 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie dobiegł końca. W tym roku do kursów języka polskiego przystąpiło ponad 70 uczniów. Kursanci zostali podzieleni na trzy grupy dorosłe oraz cztery grupy dziecięco-młodzieżowe.

W ciągu roku dzieci oraz młodzież wzbogacali swoją wiedzę w zakresie języka polskiego, kultury, historii i geografii. Natomiast program dla osób starszych obejmował przede wszystkim kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz systematyczne wzbogacanie zasobu słownictwa.

„Bardzo mi się podoba brać udział w zajęciach. Chodzę już od trzech lat i myślę, że będę kontynuować naukę w Centrum. Dowiedzieliśmy się wiele o historii Polski, zwracaliśmy uwagę na gramatykę, dużo mówiliśmy po polsku. Mamy też czasami gry. Poznajemy jeden drugiego, jesteśmy bardzo towarzyscy” – powiedziała Władysława Babok z grupy młodzieżowej.

Wszystkie grupy są po egzaminach, a starsi uczniowie otrzymali już zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz dyplomy za udział w zajęciach. Dorosłych kursantów uczyła języka polskiego Renata Klęczańska z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

„Ten rok był dla naszych kursantów bardzo trudnym rokiem, sami to przyznali, ponieważ 80 proc. zajęć odbywało się zdalnie, a tylko 20 proc. w Centrum, w naszej sali edukacyjnej. Kursanci bardzo lubią przychodzić do Centrum, lubią pracować w sali, są aktywni i bardzo żądni wiedzy po polsku. Bardzo fajnie mi się pracowało z tymi grupami” – powiedziała Renata Klęczańska.

Nauczycielka języka polskiego tłumaczy zasady egzaminu (Fot. Danuta Stefanko)

W tym roku egzaminy końcowe polegały na napisaniu testu pisemnego, zawierającego część gramatyczną, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego. Natomiast podczas egzaminu ustnego dzieci, młodzież i dorośli przedstawiali prezentacje multimedialne o wybitnych polskich poetach, pisarzach, sportowcach, politykach oraz działaczach społecznych i kulturalnych.

„Przygotowałam prezentację o polskim poecie okresu II wojny światowej Krzysztofie Baczyńskim. Jest to bardzo interesująca postać kultury polskiej. Przeżył tylko 23 lata, ale zostawił wielką spuściznę literacką i napisał mnóstwo różnych utworów. Był także ilustratorem swoich książek” – opowiedziała Irena Galiuk, która doskonaliła swoją znajomość polskiego na poziomie B2/C1.

Uczniowie języka polskiego niejednokrotnie podkreślali, że dodatkowym walorem udziału w zajęciach jest możliwość spotkań i rozmów nieformalnych poza lekcjami. W tym roku większość zajęć była prowadzona zdalnie, więc spotkanie „na żywo” podczas egzaminów było powodem na radość. Była też okazja do podsumowania minionego roku.

„Już nie pierwszy rok uczę się w Centrum języka polskiego. Nauczanie online nie jest na tyle dobre jak offline, gdy możemy zobaczyć jeden drugiego, spotkać się, porozmawiać po zajęciu o swoich tematach. O wiele bardziej lubię offline” – powiedziała Irena Popadyniec z dorosłej grupy B2/C1.

Grupy dziecięce i młodzieżowe podczas egzaminu (Fot. Danuta Stefanko)

Z kolei z dziećmi i młodzieżą pracowały Alina Czirkowa oraz Mariana Bojarska. Dla ostatniej było to nowe doświadczenie, gdyż niedawno ukończyła studia filologiczne w Polsce.

„Powiem szczerze, że uczyłam się razem z uczestnikami kursów. Miałam bardzo fajną grupę, oni są bardzo zmotywowani. Szukałam dla nich coś nowego, żeby zachęcić do nauki języka polskiego. Jestem bardzo zadowolona, kiedy pod koniec roku widzę, że czegoś ich nauczyłam. Chcę uczyć dzieci i młodzież dlatego, że bardzo mi się to podoba. Zrozumiałam, że to jest moje, że nie po prostu tak wybrałam ten kierunek” – powiedziała Mariana Bojarska.

W ramach kursów języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej zajęcia są urozmaicane różnymi dodatkowymi aktywnościami, jak to grami planszowymi czy oglądaniem polskich filmów. Szczególnie atrakcyjnym uważają to uczniowie dziecięcych i młodzieżowych grup.

„Bardzo mi się podobała nauka w Centrum. Było bardzo interesująco, graliśmy gry, dużo rozmawialiśmy. Również robiliśmy różne ćwiczenia. Uczę się polskiego, ponieważ chcę studiować w Polsce. Chcę uczyć się w Krakowie na designera komputerowego. Jestem w 10 klasie, więc mam jeszcze rok do nauczenia się języka polskiego i zdania egzaminu na wyższym poziomie” – powiedziała Ewa Rymar z grupy młodzieżowej.

Nauczanie języka polskiego jest ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz jednym z głównych celów instytucji.

Tekst: Danuta Stefanko

Program radia CKPiDE:

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up