Takiego wydarzenia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) jeszcze nie było. 

Wystawa „Identyfikacja – Integracja – łączą nas różnice” była wynikiem współpracy i wieloletnich dobrych relacji łączących Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławowie) oraz Politechnikę Koszalińską, zaś zorganizowana została przez dyrektor CKPiDE Marię Osidacz. Celem autorów wystawy otwartej 26 lipca 2014 roku było zaprezentowanie dorobku obu uczelni wyższych w zakresie wzornictwa i etnodesignu oraz próba refleksji nad kodami kulturowymi obecnymi w odzieży oraz przedmiotach codziennego użytku.

- Wzornictwo jest sposobem komunikacji, dzięki której możemy lepiej poznawać inne kultury. Ma ono także praktyczne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i usług, co przekłada się na rynek pracy. Projekt „Identyfikacja – Integracja” jest przykładem zacieśniania współpracy poslko-ukraińskiej  zarówno w sferze naukowej, jak również artystycznej oraz ekonomicznej.

Wystawę odwiedzili m.in. konsul Jacek Żur z KG RP we Lwowie, zastępca mera Mychajło Weres, prorektor Uniwersytetu Przykarpackiego im.Wasyla Stefanyka Andrij Zagorodniuk oraz małżonka mera miasta Lidia Anuszkewyczus. Patronat nad wystawą objął Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) Igor Cependa.

Gospodarzami wystawy byli: Maria Osidacz, dyrektor CKPIDE w Iwano-Frankiwsku, Anna Mrożewska, zastępca dyrektora Instytutu Wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej oraz prof. Bogdan Tymkiw, profesor Katedry Sztuki i Etnodesignu, Instytutu Sztuki Uniwersytetu Przykarpackiego im.Wasyla Stefanyka.

Źródło: www.lwow.msz.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up