Otwarcie Konkursu Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej „Znasz-li ten kraj?” (Fot. Danuta Stefanko)

W Brzuchowicach koło Lwowa 22-24 października 2021 roku odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej „Znasz-li ten kraj?”, organizowanego przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. W inicjatywie wzięło udział blisko 50 uczestników z Lwowskiego Okręgu Konsularnego, uczęszczających do klas V-XI szkół sobotnio-niedzielnych i innych placówek prowadzących nauczanie języka polskiego poza ukraińskim systemem oświaty.

„Jest to jedyna tego typu inicjatywa, kierowana do dzieci i młodzieży, która pozwala sprawdzić wiedzę w formule olimpiady i poszerzyć jej zakres poprzez udział w warsztatach. Trzonem Konkursu jest egzamin pisemny i ustny. Uczniowie pisali test, sprawdzając umiejętności językowe i kulturowe, pisali również, tak nielubiane przez wszystkie dzieci, dyktando. W części ustnej, oprócz prezentacji, byli odpytywani z zakresu języka, kultury, historii, literatury i geografii” – powiedziała Natalia Rudczyk, wicekonsul Wydziału Polonii Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Uczestnicy podzieleni na trzy grupy wiekowe rozwiązywali test pisemny, a następnie prezentowali przygotowane wcześniej wypowiedzi ustne i odpowiadali na pytania jurorów. Do sprawdzenia wiedzy dzieci i młodzieży byli zaproszeni nauczyciele z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Liceum im. św. Marii Magdaleny i Liceum im. Marii Konopnickiej we Lwowie oraz pracownicy lwowskiej placówki dyplomatyczniej.

„Odpowiadałem za pytania, związane z historią Polski, geografią i kulturą. Pytaliśmy o różne rzeczy. W teście pisemnym były pytania np. o Kazimierza Wielkiego, czyli o władców Polski. Generalnie było dużo pytań z historii, trochę mniej z geografii i kultury. Każdy uczestnik to osobna historia, każdy kładł nacisk na zupełnie inne rzeczy. Po ich prezentacjach widać, że włożyli naprawdę ogromną ilość pracy w przygotowanie merytoryczne” – mówił Wojciech Szewczak, jeden z jurorów Konkursu, nauczyciel ORPEG.

Uczestnicy konkursu „Znasz-li ten kraj?” (Fot. Danuta Stefanko)

W każdej z grup wyłoniono zwycięzców. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz egzemplarze współczesnej literatury i gry planszowe, a laureaci cenne nagrody. W grupie starszej (X-XI klasy) wyróżnienie zdobył uczeń Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie Oleg Dobrowolski. Natomiast w grupie średniej (VII-IX klasy) zwycięstwo odniosła uczennica, a zarazem wolontariuszka Centrum, Anita Czirkowa.

„Bardzo się starałam i dużo się uczyłam. Jestem zachwycona tym Konkursem, ponieważ naprawdę dał mi bardzo dużo wiedzy. Myślę, że w takich inicjatywach warto brać udział przede wszystkim dla własnego rozwoju. Te niezapominane emocje, nigdzie więcej nie otrzymasz. Udział w tym Konkursie jest dla mnie dobrym doświadczeniem. Oprócz wiedzy dał mi też piękne książki, nowy laptop i bardzo dużo nowych fajnych znajomych” – podzieliła się wrażeniami Anita Czirkowa.

W tym roku dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane warsztaty robienia stroików i wianków na Uroczystość Wszystkich Świętych. Poza tym uczestnicy robili kotyliony patriotyczne w nawiązaniu do zbliżającego się Święta Niepodległości Polski. Również odbyły się zajęcia z rysowania.

„Jestem tutaj po raz pierwszy. Jestem bardzo dumna, że przyjechałam na ten Konkurs. Znalazłam sobie koleżanki, z którymi razem się uczyłyśmy wieczorem. W teście pisemnym były zadania, które mi łatwo poszły, a z zadaniami historycznymi było trochę trudniej. Było dużo dat, trzeba było też dopasować Noblistów do ich nagród. Łatwo mi poszło zadanie słuchowe. Pisałam również wypracowanie na temat, czy szczęście jest w dobrych uczynkach” – powiedziała Anastazja Lenart, uczestniczka Konkursu z Sambora.

Część ustna konkursu „Znasz-li ten kraj?” (Fot. Danuta Stefanko)

Natomiast nauczyciele wzięli udział w wykładach dotyczących patronów roku 2021. Przybliżono im postacie Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Poza tym przedstawiono Lwów w życiu Gabrieli Zapolskiej. Opiekunowie uczestniczyli również w wykładzie o rozwoju potencjału ucznia w szkole.

„W naszej szkole sobotnio-niedzielnej w Łanowicach udział w „Znasz-li ten kraj?” jest tradycją. Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w tym Konkursie, ze względu na to, że dużo uczniów jest pochodzenia polskiego. Jest również ta chęć poznania kolegów, koleżanek z innych miejscowości. Poza tym ten Konkurs jest dla nich próbą konkurencji, zobaczenia, co się umie, w jaki sposób można przekazywać wiedzę. To powoduje, że chce nam się przyjeżdżać” – mówiła Anna Solis, nauczycielka ORPEG.

XII edycji Konkursu „Znasz-li ten kraj?” towarzyszyły również wystawy poświęcone Stanisławowi Lemowi oraz Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Natomiast na zakończenie tegorocznej edycji Konkursu dzieci i młodzież wraz z opiekunami zwiedzili Lwów, w tym miejsca związane ze Stanisławem Lemem, po czym wysłuchali koncert organowy „Lemowskie improwizacje muzyczne”, inspirowany jego twórczością. Polski organista i improwizator Filip Presseisen wykonał między innymi kompozycje własne, a także dzieła Johanna Sebastiana Bacha oraz Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego.

Tekst: Danuta Stefanko

Program Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up