Przedstawiciel Maltańskiej Służby Pomocy i Miejskiej Służby Ratunkowej (Fot. Andrzej Leusz)

W Iwano-Frankiwsku 23 listopada 2021 roku odbyło się poświęcenie oraz oficjalne wręczenie pomocy ratownikom Miejskiej Służby Ratunkowej. Współczesny specjalizowany sprzęt został przekazany w ramach programu „Polska Pomoc”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Maltańskiej Służby Pomocy, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz władz miasta i obwodu.

„Jest takie piękne słowo „solidarność”. Ta solidarność polega na tym, że przekazujemy dobro, które kiedyś sami otrzymaliśmy. Kiedyś nam, Polakom, pomagały inne państwa. Teraz bardzo się cieszymy, że możemy pomagać Ukrainie i dzielić się swoim doświadczeniem. Z wielką radością przekazujemy sprzęt, który posłuży dla okazywania pierwszej pomocy przedmedycznej, dla niezwłocznego ratowania ludzkich żyć” – powiedziała Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Całkowity koszt projektu wyniósł 254 750 złotych, co stanowi ponad 1,5 miliona hrywien. Jednym z celów pomocy był wzrost poziomu bezpieczeństwa indywidualnego ratowników Miejskiej Służby Ratunkowej. Ratownicy otrzymali między innymi nową certyfikowaną odzież przeciwpożarową, kaski, rękawice, obuwie do zadań gaśniczych oraz plecaki medyczne.

Sprzęt ratunkowy (Fot. Andrzej Leusz)

„To jest ogromne wsparcie dla naszej służby, ponieważ budżet miejski nie dałby rady jednocześnie wyznaczyć taką kwotę. Nam przekazano piłę benzynową, motopompy, piły łańcuchowe, generator, sprzęt do oświetlania oraz krótkofalówki. Otrzymaliśmy również inne narzędzia do prowadzenia prac ratunkowych, których nie ma na rynku ukraińskim” – powiedział Ołeh Bewskij, kierownik Miejskiej Służby Ratunkowej.

W ramach wydarzenia pracownicy i wolontariusze Miejskiej Służby Ratunkowej Iwano-Frankiwska otrzymali też certyfikaty europejskiego wzorca o pomyślnym ukończeniu pogłębionego kursu okazywania pierwszej pomocy, a także kursu zabezpieczenia technicznego i komunikacji radiowej.


„Polska pomoc” to program polskiej współpracy w dziedzinie rozwoju, który jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz strukturami miejskimi państw partnerskich, a także aktywność w wydarzeniach organizacji międzynarodowych.

Głównym celem programu jest wsparcie stałego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w państwach rozwijających się, realizacja inicjatyw, skierowanych na zmniejszenie biedności i ulepszenie stanu zdrowotnego ludności, podwyższenie poziomu edukacji i kwalifikacji zawodowej mieszkańców, wsparcie procesów demokratyzacji i reform państwowych, budowanie współczesnych instytutów państwowych, sprzyjanie rozwoju praw człowieka oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina jest jednym z priorytetowych państw dla realizacji koncepcji programu.

Tekst: Karolina Szostak

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up