Fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu

9 marca 2022 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy, w której wezwał wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do solidarnego wsparcia przyspieszonego procesu integracji Ukrainy ze Wspólnotą.

W uchwale senatorowie wyrażają głęboki podziw dla heroicznej postawy „braci i sióstr Ukraińców” w obliczu rosyjskiej agresji. Senatorowie przypominają, że po raz drugi w ciągu zaledwie 10 lat naród Ukrainy przelewa krew za swoją wolność, niezawisłość i europejski wybór. „Ukraińskie społeczeństwo udowodniło ponad wszelką wątpliwość, że jest gotowe być częścią zjednoczonej Europy, a za przywiązanie do europejskich wartości gotowe jest płacić krwią” – podkreślają.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński o europejskich aspiracjach Ukrainy

W uchwale Senat RP wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do solidarnego wsparcia przyspieszonego procesu integracji Ukrainy z Unią. W ocenie Izby pełne członkostwo Ukrainy we Wspólnocie jest moralnym obowiązkiem obecnego pokolenia Europejczyków.

Senatorowie podkreślają, że wartości, które zapewniły Europie Zachodniej 77 lat pokoju i dobrobytu, są dziś zagrożone. „Ukraiński żołnierz, broniąc granic swojego kraju, broni całej Europy” – czytamy w uchwale. „Senat RP wyraża swój najgłębszy sprzeciw wobec bestialskich metod stosowanych w tej wojnie, którą prowadzi Federacja Rosyjska przeciwko ukraińskiemu państwu i narodowi. Barbarzyńskie metody jej prowadzenia – zabijanie cywilnych mieszkańców, w tym dzieci, niszczenie szkół, szpitali, świątyń i dóbr kultury – okrywają hańbą rosyjskie państwo i jego siły zbrojne” – podkreślają senatorowie.

Źródło: senat.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up