Plac Mickiewicza w Iwano-Frankiwsku (Fot. Danuta Stefanko)

Już ponad miesiąc na Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna. Naród ukraiński wspólnie z ochotnikami innych narodowości bohatersko broni kraju przed rosyjską inwazją. W poszczególnych miejscowościach toczą się działania zbrojne. W każdym zakątku odczuwalne są skutki wojny. Dziesiątki tysięcy ofiar, miliony przesiedleńców i uchodźców, prawie doszczętnie zrujnowane miasta, miasteczka czy wioski, alarmy przeciwlotnicze.

Na Zachodniej Ukrainie też jest niespokojnie. Świadczą o tym ostrzały strategicznych obiektów w tym też we Lwowie czy Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Jednak w obliczu wojny ludzie starają się normalnie funkcjonować. Mieszkańcy terenów nieobjętych działaniami zbrojnymi mają wręcz obowiązek pracy na rzecz wspierania osób walczących czy uciekających przed wojną.

Według informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 10 milionów mieszkańców Ukrainy zostawiło swoje domy. Około 4 milionów osób opuściło kraj, natomiast część ludzi przesiedliła się w bardziej bezpieczne miejscowości, przeważnie na Zachodniej Ukrainie. Mieszkańcy Iwano-Frankiwska starają się stworzyć jak najbardziej sprzyjające warunki dla osób przesiedlonych.

Jak podaje Iwanofrankiwska Obwodowa Administracja Państwowa, od początku wojny do obwodu iwanofrankiwskiego przyjechało prawie 110 tysięcy osób ze strefy działań zbrojnych. W samym Stanisławowie zarejestrowano 26 tysięcy przesiedleńców. To są głównie kobiety i dzieci.

Rynek w Iwano-Frankiwsku (Fot. Danuta Stefanko)

Specjalnie dla osób, które przyjechały z innych obwodów, w Iwano-Frankiwsku zorganizowano bezpłatne kursy języka ukraińskiego, prowadzone w poszczególnych liceach, a także w placówkach oświatowych, gdzie tymczasowo mieszkają przesiedleńcy. Celem kursów jest pomoc ludziom, którzy chcą rozmawiać po ukraińsku, ale ze względu na rosyjskojęzyczne środowisko nie odważały się złamać barierę językową.

Oprócz tego, w Iwano-Frankiwsku zaczęły się bezpłatne kursy pomocy przedmedycznej. Przede wszystkim uczestnicy dowiadują się o bezpieczeństwie osobistym, w tym fizycznym, bakteriologicznym oraz prawnym, o przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, okazaniu pomocy w stanach krytycznych, a także tamowaniu krwotoku turnikietami oraz innymi podręcznymi zasobami.

Do Iwano-Frankiwska dociera również pomoc humanitarna. Najczęściej jest przekazywana z miast partnerskich w Polsce, Łotwie, Hiszpanii, Włochach, Rumunii, Słowacji, Litwie oraz Czechach. W ciągu ostatniego miesiąca otrzymano ponad 40 tirów z pomocą humanitarną, z tonami leków, artykułów spożywczych i środków higieny, a także śpiworami, generatorami i kuchniami polowymi.

Otrzymana pomoc jest przekazywana do miejscowości, gdzie są toczone działania zbrojne. Codziennie z Przykarpacia wyrusza od dwóch do pięciu tirów do obwodów mikołajowskiego, sumskiego, czernihowskiego, kijowskiego, rówieńskiego, charkowskiego czy chersońskiego.

Tekst: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up