Fot. shutterstock.com

Na ulicach Iwano-Frankiwska zakazano wykonania pieśni rosyjskojęzycznych. Oprócz tego Rada Miejska postanowiła uporządkować wykonania muzyków ulicznych. Zespoły oraz indywidualni wykonawcy mogą występować tylko przy określonych lokacjach nie dłużej niż dwie godziny bez ustawiania jakichkolwiek konstrukcji scenicznych. Przestrzegania nowych zasad będą pilnowali policjanci oraz inspekcja municypalna.

O decyzji zakazania rosyjskich pieśni na ulicach miasta poinformował mer Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw 8 czerwca 2022 roku. „Zakazane jest publiczne wykonanie utworów w języku rosyjskim, w tym też tych, które mogą doprowadzić do rozpalania międzynarodowej, etnicznej, rasowej czy religijnej wrogości oraz nienawiści, bądź też dyskryminacji praw i wolności człowieka, bądź mają charakter wulgarny” – napisano w decyzji komitetu wykonawczego.

„Oczywiście muzycy uliczni to praktyka europejska, ogólnoświatowa, to normalne. To bardzo dobrze, szczególnie teraz, kiedy wiele muzyków popularyzuje ukraińską piosenkę. Oni wspierają duch naszych ludzi, ale rosyjskojęzyczna produkcja, niezależnie od treści, nie powinna brzmieć w naszych miastach, szczególnie teraz” – tłumaczy Nadija Zagórska, dyrektor Departamentu Kultury Iwanofrankiwskiej Rady Miejskiej.

Fot. versii.if.ua

Podobną decyzję podjęto we Lwowie i Tarnopolu. Tam zostało ograniczone wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego, a wykonanie rosyjskich pieśni nazwano nieprzypuszczalnym.

Oprócz tego deputowani Iwanofrankiwskiej Rady Miejskiej zwrócili się do prezydenta Ukrainy i przewodniczącego Rady Najwyższej z apelem o wsparcie zakazu rosyjskich treści w przestrzeni medialnej Ukrainy. Deputowani podkreślają, że „są mocno zaniepokojeni z powodu kontynuacji wykorzystania produkcji medialnej i drukowanej, pochodzącej z państwa agresora w dziedzinie telewizji, radiofonii, kultury i sztuki”.

„Szczególnie ważne jest rozpowszechnianie języka ukraińskiego w eterze muzycznych stacji radiowych, ponieważ ich odbiorcami są przeważnie młodzi ludzie. Już teraz wszyscy ostatecznie się przekonali, że rosyjskie filmy i muzyka niosą trujące programy zachowania, trujące wartości i komunikaty sadystyczne” – napisano w tekście apelu.

Deputowani nawołują do zrezygnowania z rosyjskiej muzyki, seriali oraz jakiegokolwiek niebezpośredniego wsparcia państwa-agresora oraz popracie zarejestrowanej w Radzie Najwyższej ustawy „O wniesieniu zmian do niektórych praw Ukrainy w sprawie udziału pieśni w języku państwowym w muzycznych programach i audycjach radiowych oraz zakazu odtwarzania produkcji muzycznej, pochodzącej z państwa-agresora”.

Opracowała Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up