Fot. Artur Lipert

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie dobiegł końca kolejny rok akademicki. Tradycyjnie uczestnicy kursów językowych prowadzonych przez ośrodek na przełomie maja i czerwca weryfikowali swoją wiedzę z języka polskiego. Poprawność gramatyczna, rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie – w tych sprawnościach egzaminowali ich nauczyciele.

„W ciągu tego roku pracowałam z grupą A2. Zaczęliśmy od powtórzenia i usystematyzowania najważniejszych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, później przeszliśmy do bardziej złożonych tematów. Poznawaliśmy bardzo szeroki zakres słownictwa, a także historię Polski, jej tradycje i zwyczaje. Uczyliśmy się tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, plany i marzenia, a także uzasadniać i wyjaśniać swoje opinie i zamierzenia. Kursanci świetnie sobie poradzili z egzaminem pisemnym i ustnym. Każdy zaliczył, z czego jestem bardzo zadowolona” – powiedziała nauczycielka Mariana Bogak-Bojarska.

Fot. Artur Lipert

W roku szkolnym 2021/2022 do egzaminów językowych przystąpiło ponad 60 osób na poziomach A1, A2, B1 i B2, należących do dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup. Początek roku szkolnego był trudny ze względu na pandemię koronawirusa, później na Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna. Mimo wszystko uczniowie dzielnie radzili sobie z przyswajaniem materiału oraz byli zaangażowani podczas zajęć.

„W tym roku pracowało mi się trochę ciężko, ale już mam doświadczenie nauki online, więc zmogłam szybko się dostosować. Teraz jestem dumna, że skończyłam ten rok. Trochę mi smutno, że nie spotkałam swoich kolegów z grupy na żywo, a tylko widzieliśmy się przez ekran komputera. Nauczyłam się ładnie opisywać zdjęcia oraz dowiedziałam się nowej informacji gramatycznej. Ćwiczyliśmy też pisanie listów formalnych. Polskiego warto się uczyć przede wszystkim dla rozwoju osobistego, a także, żeby lepiej poznać kulturę Polski i móc komunikować z ludźmi z tego kraju” – powiedziała Halina Kundelska z grupy młodzieżowej.

Niedługo uczniom zostaną wręczone dyplomy i zaświadczenia. Nauczanie języka polskiego jest ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz jednym z głównych celów instytucji. Działanie jest realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Tekst: Karolina Szostak

Zdjęcia: Artur Lipert

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up