Fot.: Facebook / Rusłan Marcinkiw

Zachodnia Ukraina pozostaje schronieniem dla mieszkańców kraju, uciekających przed wojną. Osoby, które straciły swoje domy, pracę, a niestety, często też bliskich i znajomych zamieszkują między innymi w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Stanem na lipiec 2022 roku obwód iwanofrankiwski przyjął ponad 143 tysiące przesiedleńców.

Iwano-Frankiwsk stał się schronieniem również dla ponad 50 relokowanych przedsiębiorstw różnych specjalizacji, w tym też firm, które produkują meble, przedstawicieli przemysłu lekkiego i spożywczego, księgarni, a także około 10 tysięcy pracowników dziedziny IT. Pierwsze prośby od przedsiębiorców z terenów, gdzie toczą się działania zbrojne, dotyczyły głównie ewakuacji pracowników i sprzętu. Już później biznesmeni zaczęli rozpatrywać możliwość relokacji swoich przedsiębiorstw. Obecnie ich najważniejszym zadaniem jest odradzanie biznesu, a poprzez to wzmacnianie gospodarki Ukrainy.

„W Iwano-Frankiwsku pracuje platforma savebusinessnow.if.ua. Tutaj przedstawiciele biznesu mogą złożyć wniosek o pomieszczenie czy wsparcie finansowe. Chcemy, żeby biznes w Iwano-Frankiwsku pracował i staramy się temu sprzyjać, ponieważ idą za tym podatki i miejsca pracy” – mówiła Natalia Dmytrasz, kierownik Biura Pracy Iwano-Frankiwskiej Rady Miejskiej.

Fot.: Kufer Media

Poza tym w mieście są prowadzone liczne akcje pomocowe, działają ośrodki wolontariackie. Odbywają się też rozmaite charytatywne jarmarki, zawody sportowe i koncerty, podczas których zbierane są środki finansowe na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Są przeznaczane między innymi na zakup samochodów, sprzętu taktycznego, mundurów, dronów czy leków.

Póki żołnierze bronią Ukrainy, we względnie bezpiecznych miejscowościach, w tym też w Iwano-Frankiwsku, prowadzone są zajęcia dla dzieci, pozwalające im powrócić przynajmniej na chwilę do normalnego dziecięcego życia. Między innymi na bazie Miejskiego Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości organizowane są twórcze i badawcze warsztaty dla dzieci, zarówno miejscowych, jak i tymczasowo przesiedlonych.

Tematyka dziecięcych i młodzieżowych spotkań jest różna. Są to zajęcia interaktywne, podczas których rozwijane są umiejętności komunikacyjne, inteligencja emocjonalna, a także wiedza o zdrowym trybie życia. W spotkaniach uczestniczą osoby w wieku od 4 do 16 lat. Grupy są 10-20-osobowe, wymieszane, aby starsze dzieci się nie nudziły, a młodszym nie było zbyt ciężko.

Fot. Miejskie Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości

„Codziennie do nas przychodzą dzieci z rodzicami. Prowadzimy ciekawe zajęcia, między innymi plastyczne, sztuki dekoracyjnej, muzyczne, taneczne. Dla rodziców również mamy program. Grają grę „Frankiwski Pan”, poznają historię miasta” – powiedziała Natalia Melnyczuk, zastępca dyrektora ds. edukacji Miejskiego Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości.

Miasto prowadzi również aktywną międzynarodową współpracę, zarówno w dziedzinie pomocy humanitarnej, jak i pomocy dzieciom, czyi rodzice walczą albo zginęli o wolność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także bezpieczeństwo całej Europy. Ponad 300 dzieci pojedzie do polskich i rumuńskich miast partnerskich, między innymi do Rybnika, Koszalina i Opola, żeby odpocząć i spędzić czas wśród rówieśników.

Na różnych szczeblach trwa walka z rosyjskim najeźdźcą. Ktoś broni państwa z bronią w ręku, ktoś walczy na froncie informacyjnym, ktoś poprzez pełnienie zwykłych codziennych obowiązków zabezpiecza funkcjonowanie miast, a chodząc do pracy, wspiera gospodarkę Ukrainy. Ktoś przekazuje środki na rzecz wojska, inni sprowadzają pomoc humanitarną. Wspólnymi siłami dobro zwycięży.

Opracowała Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up