Fot. Ołeh Jarema

W Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, oraz obwodzie została zrealizowana inicjatywa „Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie”. Zestawy pomocowe trafiły do 425 osób, Polaków i osób polskiego pochodzenia. Byli to głównie seniorzy, ale też osoby młodsze, dzieci, rodziny wielodzietne i biedne. Odbiorcy pomocy otrzymali wsparcie rzeczowe w postaci żywności i środków higieny, a także jednorazowe zapomogi finansowe.

„Nigdy nie myślałam, że dożyję do jeszcze jednej wojny. Żyjemy ze strachem, z przeżywaniem, ale też z nadzieją, że ta wojna się skończy i zacznie się dobre życie, będziemy jeszcze żyć w spokoju, z Panem Jezusem. Prosimy, modlimy się każdy dzień. Bardzo dziękuję za tę pomoc. Wykorzystam ją na gaz i na zakupy na zimę” – powiedziała Jarosława Fuczenko z Tłumacza, która urodziła się w 1945 roku.

Fot. Ołeh Jarema

We współpracy z prezesami lokalnych polskich organizacji oraz duchowieństwem udało się dotrzeć do potrzebujących mieszkańców Obertyna, Tłumacza, Kołomyi, Doliny, Bolechowa, Kałusza, Bursztynu, Iwano-Frankiwska oraz kilku inncyh mniejszych miejscowości. Inicjatywę realizowało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

„W wyniku wojny wiele osób straciło pracę, wszystko bardzo mocno zdrożało, więc to była potrzebna pomoc, co też podkreślali jej odbiorcy i bardzo dziękowali. Ludzie zawsze się cieszą z pomocy, bo ułatwia im życie przez pewien okres. Ważna jest też pamięć, bo często mówią, że się cieszą, bo Polska o nich pamięta, my o nich pamiętamy” – powiedziała Alina Czirkowa, członek Zarządu Centrum, koordynująca akcję pomocową w Iwano-Frankiwsku i obwodzie.

Fot. Danuta Stefanko

Ogólnie pomoc w ramach inicjatywy dotarła do około 5000 osób, między innymi w obwodzie odeskim, żytomierskim, rówieńskim, lwowskim oraz iwanofrankiwskim. Oprócz pomocy materialnej ważnym elementem akcji „Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie” są żywe spotkania i rozmowy z Polakami i osobami polskiego pochodzenia, które pozwalają im się czuć potrzebnymi.

„Życie na Ukrainie kardynalnie się zmieniło. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom za to, że pamiętają o rodakach na Kresach. Zawsze odczuwamy pomoc, odczuwamy, że nie jesteśmy sami. Dzięki tej pomocy mam możliwość kupić jakieś droższe leki, bo emerytura jest niewielka, leki cały czas drożeją” – powiedziała Elżbieta Apostoluk z dawnego Stanisławowa, urodzona w 1952 roku.

Projekt „Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i zrealizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.

Tekst: Danuta Stefanko


Program Radia CKPiDE:


Bolechów, Dolina i okolice

Zdjęcia: Ołeh Jarema, ks. Krzysztof Panasowiec


Tłumacz, Obertyn, Kołomyja, Kałusz i Bursztyn

Zdjęcia: Ołeh Jarema


Iwano-Frankiwsk, dawny Stanisławów

Zdjęcia: Danuta Stefanko, Artur Lipert

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up