Fot. Danuta Stefanko

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, w dniach 5-6 sierpnia 2022 roku odbyły się intensywne warsztaty „Myślenie krytyczne jako nieodłączny element osobistości, odnoszącej sukcesy”. Głównym celem inicjatywy było przedstawienie uczestnikom zajęć podstawowych narzędzi krytycznego myślenia oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy na ten temat.

„To były bardzo produktywne dni. Trening dał mi możliwość rozwinąć swoje nawyki krytycznego myślenia. Bez niego nie możemy sobie wyobrazić teraźniejszość. Dowiedzieliśmy się o metodach krytycznego myślenia, wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów. Wszystkie metody są związane z analizą i określeniem problemu lub pytania, z których wywodzi się rozwiązanie” – powiedział uczestnik warsztatów Maksym Szweć.

Warsztaty zawierały część teoretyczną i praktyczną. Podczas zajęć młodzież i dorośli poznali między innymi etapy oraz warunki rozwoju myślenia krytycznego, jego funkcjonalny model, a także mieli okazję określić własny poziom myślenia krytycznego.

Fot. Danuta Stefanko

„Te dwa dni były bardzo energiczne. Myślę, że krytyczne myślenie to bardzo ważna rzecz w naszym życiu, która pomaga podejmować decyzje oraz rozwiązywać różne problemy. Dowiedziałam się o instrumentach, które będę mogła zastosować w praktyce” – mówiła uczestniczka zajęć Irena Galuk.

Również uczestnicy warsztatów, pracując w grupach, mieli możliwość dokonać analizy, porównania, syntezowania i oceniania informacji z rozmaitych źródeł. Zajęcia poprowadzili policjanci z Wydziału Komunikacji Społecznej Policji Patrolowej w obwodzie iwanofrankiwskim.

„Uczestnicy uczyli się analizować różne zjawiska jak na poziomie bytowym, tak i wykorzystując podejście naukowe. Współczesny człowiek powinien umieć zarządzać informacją, poprawnie z niej korzystać i ją odbierać, ponieważ we współczesnym świecie informacja jest swoistym kapitałem, który jeżeli jest poprawnie stosowany, może być korzystny dla rozwoju osobistości i kariery” – powiedział starszy inspektor Bogdan Nastycz.

Fot. Danuta Stefanko

Edukacja młodych ludzi oraz rozwój ich kompetencji interpersonalnych i zawodowych jest jednym z celów działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Podobne inicjatywy wspiera między innymi Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

„Myślenie krytyczne jest bardzo ważne w czasie, kiedy niejednokrotnie górę biorą emocje, żeby mieć wiedzę na ten temat, w jaki sposób możemy wykorzystać swoje zasoby. Również przydatna jest wiedza, jak możemy weryfikować informację, z jakich kanałów dystrybucji informacji korzystać, w jaki sposób zwalczać dezinformację” – powiedziała wicekonsul Wydziału Polonii lwowskiego konsulatu Natalia Rudczyk.

To były pierwsze z zaplanowanych w roku bieżącym warsztaty dla młodzieży i dorosłych, skupionych wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Rok rocznie zakres tematyczny podobnych spotkań się zmienia. W tym roku przewidziane jest również spotkanie poświęcone retoryce oraz wartościom. Dla uczestników jest to szansa pogłębić swoją wiedzę w teorii i na praktyce oraz poznać ciekawych ludzi.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up