Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 22 września 2022 roku odbyło się VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Podczas wydarzenia omówiono między innymi kwestie współpracy handlowej, energetycznej, transportowej, rolnej, celnej, jak również dotyczącej pomocy humanitarnej i współpracy w odbudowie Ukrainy.

Przewodniczący po stronie polskiej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny intensywność kontaktów z przedstawicielami strony ukraińskiej na szczeblu ministerialnym jest bardzo wysoka. Podkreślił również gotowość polskich podmiotów gospodarczych do udziału w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Stronie ukraińskiej przewodniczyła wicepremier i minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Ukrainy Iryna Wereszczuk. Podkreślała ona, że Polska i Ukraina mają szansę na zbudowanie sojuszu dwóch silnych narodów, gdyż obecnie kraje współpracują na wielu płaszczyznach. Iryna Wereszczuk podziękowała również za pomoc, w tym przyjmowanie uchodźców i przekazywanie broni, podkreślając, że Polska jest adwokatem Ukrainy na forum międzynarodowym. „Liczę, że się nie zmęczycie, że nadal będziecie nas wspierać, a nasze zwycięstwo będzie waszym zwycięstwem” – mówiła ukraińska wicepremier.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele resortów rolnictwa i rozwoju wsi, funduszy i polityki regionalnej, spraw zagranicznych, finansów i infrastruktury. Jednym z tematów, szczegółowo omawianych podczas posiedzenia, był transport ukraińskich produktów, w tym rolno-spożywczych. Polska delegacja wyraziła gotowość wspierania Ukrainy w zakresie eksportu ukraińskich towarów do krajów trzecich oraz importu towarów do Ukrainy. Podczas obrad omówiono potrzebę zwiększania potencjału korytarzy transportowych łączących Polskę i Ukrainę, bowiem stanowią one pewne i bezpieczne połączenie Ukrainy z Unią Europejską.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

„Ukraina jest strategicznym partnerem gospodarczym zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Posiedzenie Komisji jest doskonałą okazją do omówienia rozwiązań, a także zaprezentowania efektywnych działań systemowych, które wspólnie udało nam się wypracować i dzięki którym możemy wspierać Ukrainę, rozwijać połączenia transportowe łączące nasze państwa. Przed naszymi państwami są wyzwania, ale razem damy radę im sprostać” – powiedział wiceminister infrastruktury Polski Rafał Weber.

Obie strony wymieniły się informacjami na temat sytuacji gospodarczej krajów, z uwzględnieniem wpływu wojny na gospodarkę i handel międzynarodowy. Omówione zostały także potrzeby współpracy w relacjach bilateralnych oraz na forum podmiotów międzynarodowych. VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej zakończyło się podpisaniem protokołu.

Opracowała Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up