Fot. Danuta Stefanko

W dniach 27-30 października 2022 roku odbyło się 8 Forum Młodych Polaków. Ze względu na stan wojenny na Ukrainie młodzi liderzy środowisk polskich z Kijowa, Chmielnickiego, Żytomierza, Winnicy, Zaporoża, Energodaru, Iwano-Frankiwska oraz Tłumacza spotkali się w miejscowości Bystre w Polsce. Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego wIwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, gdyż łączy młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy, dbając o przyszłość środowisk polskich w tym kraju.

„Forum służy temu, żeby łączyć polskie organizacje działające na Ukrainie, polską młodzież, żeby promować dobry wizerunek Polski na Ukrainie, organizować różne inicjatywy, które będą pokazywały polską kulturę, tradycje, ale też rozwijały w różnych kierunkach, w tym też w społecznym i politycznym. W tym roku Forum miało się odbyć w Charkowie, ale jesteśmy pewni, że w przyszłym roku to się uda” – powiedziała Alina Czirkowa, członek Zarządu Centrum Kultury Polskiej.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest tworzenie silnej oraz zintegrowanej wspólnoty młodych ludzi świadomych swoich korzeni, społecznie odpowiedzialnych za oba kraje – Polskę i Ukrainę. Podczas tegorocznego Forum młodzież rozmawiała między innymi o współpracy polsko-ukraińskiej i byciu zarówno obywatelem Ukrainy, jak i Polakiem z pochodzenia.

Fot. Danuta Stefanko

„Jesteśmy takimi łącznikami, gdyż łączymy w sobie dwie kultury, dwie narodowości. To jest piękne. Za każdym razem przyjeżdżając na Forum, poznaję coraz więcej ludzi. To jest możliwość współpracy, łączenia różnych stowarzyszeń, organizacji wspólnych projektów, możliwość wspierać się nawzajem, wymieniać się doświadczeniami, działać” – mówiła Anastazja Padałka ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Zaporożu.

W ciągu trzech dni młodzi działacze środowisk polskich pracowali nad własnymi projektami, zaczynając od pomysłów, poprzez określanie celów aż do wypełnienia wniosków projektowych. W tym roku powstało 10 pomysłów, które zostaną zrealizowane na Ukrainie i w Polsce. Inicjatywy te są odpowiedzią na istniejące zapotrzebowania Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy mieszkają na Ukrainie czy wyjechali w związku z trwającą w państwie wojną rosyjsko-ukraińską do Polski.

„Forum to jest dzieło, w którym zawsze odnajduję dla siebie inspirację. Czasami, kiedy przychodzi wypalenie zawodowe, Forum daje mi takie zasilenie i poczucie, że mam dla kogo pracować i jestem potrzebna. Tworzyliśmy scenariusze przyszłości. Młodzież rozumie i chce zmian, widzi problemy, ale ma też pomysły jak to pokonać, żeby te środowiska funkcjonowały w miarę ich zapotrzebowań” – powiedziała Swietłana Bułanowa, pełniąca obowiązki prezesa Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i Kreatywni”.

Fot. Danuta Stefanko

Pracując z młodzieżą, trenerzy skupili się między innymi na emocjach oraz na tym, co dodaje młodzieży siły do działania i napełnia satysfakcją. W technice scenariuszy młodzi liderzy kreowali również swoje wizje rozwoju państwa, z którego pochodzą oraz funkcjonowania środowisk polskich. Omawiane były zarówno wersje optymistyczne, jak i pośrednie oraz pesymistyczne.

„Oczywiście mieliśmy trudne rozmowy. Bez poruszania dylematów czy problemów dnia dzisiejszego trudno mówić o przyszłości, więc tworzenie scenariuszy nie było oderwane od rzeczywistości. Myśląc o przyszłości, polska młodzież z Ukrainy odnosiła się do realiów, do tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Niesamowicie poruszające jest to, że pozwolili ponieść się skrzydłom nadziei i dobrej wiary w to, że przyszłość będzie pełna światła i pozytywnych zdarzeń. Atmosfera była jak najbardziej optymistyczna” – opowiedziała Natalia Dębczyńska, trenerka współprowadząca Forum.

Podczas pobytu na 8 Forum Młodych Polaków nie brakowało również czasu na integrację, prezentację talentów muzycznych czy artystycznych oraz wspólne spędzanie czasu. Poprzez wspólne zabawy integracyjne młodzież miała okazję naładować swoje akumulatory oraz znaleźć motywację do pracy.

Fot. Danuta Stefanko

„Robiliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy, pisaliśmy projekty. Razem z kolegami z Tłumacza napisaliśmy trzy projekty. Jeden dotyczył książek i popularyzacji literatury polskiej. Chcemy też przybliżyć środowisku polskiemu w Iwano-Frankiwsku tradycje andrzejkowe. Z kolei w Tłumaczu ma się odbyć bardzo ciekawa gra terenowa, dotycząca XX-wiecznej historii miasta” – mówiła Natalia Kajdasz, wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

8 Forum Młodych Polaków było też okazją podzielić się wspomnieniami z lat ubiegłych oraz wymienić się doświadczeniami, wiedzą i pomysłami. Młodzież omawiała perspektywy rozwoju polskiej społeczności na Ukrainie oraz wspólną przyszłość.

„Jestem bardzo mocno przywiązana emocjonalnie do tej przestrzeni, którą stwarza Forum. Ta inicjatywa daje poczucie wspólnoty, poczucie mocy, bo planujemy wspólne działania, później je realizujemy. Dzięki temu uświadamiamy sobie, że możemy coś zmieniać, coś robić. Poza tym ważne są przyjaźnie, które się tutaj kształtują, miła atmosfera i cudowne wspomnienia” – powiedziała Natalia Mohylna, członek Klubu Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Energodarze.

Tradycyjnie uczestnicy Forum Młodych Polaków na Ukrainie napisali przesłanie do przyszłych uczestników inicjatywy. Warto nadmienić, że zaczynając od 2015, w Forum wzięło udział około 330 osób z całej Ukrainy. Efektem tego jest ponad 60 wydarzeń, organizowanych przez młodzież dla swoich lokalnych społeczności. Wydarzenie jest realizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Danuta Stefanko


Program Radia CKPiDE:


Zdjęcia: Danuta Stefanko


Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up