Fot. monitorwolynski.com

Wyzwania i znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie stały się przedmiotem dyskusji uczestników konferencji naukowo-praktycznej „Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo”, trwającej w Łucku w dniach 17-18 marca 2023 roku.

Międzynarodową konferencję zorganizowały: Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Cieszę się niezmiernie, że nasze narody współpracują, że Polacy pomagają Ukraińcom, którzy pomagają całej Europie. To są niezwykle ważne historyczne rzeczy. Oczywiście dzieją się w związku z olbrzymią tragedią, inwazją rosyjską w Ukrainie. Ważne jest, abyśmy odnaleźli się w jak najlepszy sposób w tych trudnych okolicznościach. Takie konferencje, jak ta, organizowana przez partnerów w trudnych czasach, to najlepszy dowód na to, jak wielka jest siła ducha narodu ukraińskiego. Państwo wiedzą, jak odpowiedzieć na nieszczęście: współpracą, organizacją, samoorganizacją” – takim wstępem poprzedził swój referat dr hab. Bartosz Hordecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Fot. monitorwolynski.com

Łącząc się z Łuckiem na Zoomie, przywołał przykłady definicji dialogu najczęściej podawane przez swoich studentów: dialogu jako wymiany informacji i spostrzeżeń, kłótni czy sporu, wywiadu, czyli wymiany spojrzeń, interakcji komunikacyjnej pomiędzy ludźmi, a także dialogu jako współtworzenia.

„W zależności od tego, jakie wyobrażenie o dialogu wybierzemy, taką potem dostajemy historię pomiędzy jego uczestnikami. I bardzo by się chciało, żeby narody polski i ukraiński szły w kierunku współtworzenia” – podkreślił dr hab. Bartosz Hordecki, opowiadając o intelektualnych tożsamościowych przygodach w środku Europy dwóch pisarek: Olgi Tokarczuk i Oksany Zabużko.

Uczestnicy forum dyskutowali nie tylko o relacjach polsko-ukraińskich, przestrzeni medialnej, literaturze czy przekładach. Referaty poświęcone były także kulturze ormiańskiej, irańskiej, koreańskiej, afgańskiej, roli kobiet w historii i w czasach dzisiejszych oraz globalnym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem. Podczas sesji plenarnej dr Natalia Błahowirna, prorektor ds. pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz komunikacji WUN im. Łesi Ukrainki podkreśliła znaczenie obecności tematyki historycznej na łamach mediów, wymieniając m.in. publikacje „Monitora Wołyńskiego”.

Fot. monitorwolynski.com

Doświadczenia redakcji w zakresie opracowania poczty redakcyjnej oraz budowania dialogu zostały zaprezentowane także na jednym z paneli, które odbyły się w ramach konferencji.

Głównym celem wydarzenia była analiza tradycji stosunków międzykulturowych oraz wyzwań współczesności, wymiana wiedzy i doświadczeń, opinii i ocen naukowców i praktyków, zrozumienie roli dialogu między kulturami i narodami.

„To spotkanie naukowe połączyło uczestników z różnych miast: Kijowa, Łucka, Charkowa, Dnipra, Bereżan, Lwowa, Poznania, Warszawy, Łodzi. Mamy powody do satysfakcji, jeśli chodzi o wyniki konferencji. Dialog kultur odbył się, miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ zgromadził fachowców w zakresie komunikacji społecznej, historii, literatury, nauk społecznych, dotyczył różnych okresów – od czasów dawnych do współczesności, umożliwił konstruktywne dyskusje na temat relacji ukraińsko-polskich” – powiedziała Switłana Suchariewa, kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu, jedna z organizatorek konferencji.

Fot. monitorwolynski.com

Materiały forum naukowego ukażą się w publikacji pokonferencyjnej, czyli będzie z nimi mogło zapoznać się szersze grono czytelników w Ukrainie i za granicą.

Tekst: Natalia Denysiuk / Monitor Wołyński

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up