W dniu 21 listopada b.r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego wystartował projekt edukacyjny „Poznajemy Polskę”. Jest to działanie ukierunkowane na zdobycie ciekawych informacji i umiejętności przez najmłodszych.

Realizowane zadania projektu będą wpływać na rozwijanie wiedzy o Polsce, tradycjach i kulturze, wzbogacenie wiadomości o wybrane regiony i główne miasta Polski, poznanie ich zabytków i legend. Treść zajęć zakłada wszechstronną aktywność dziecka opartą na twórczym działaniu z wykorzystaniem m.in. metod aktywizujących, elementów Klanzy oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy i zastosowaniu jej w praktyce.

Zajęcia prowadzić będą Pani Alicja Rogowska i Pani Marzena Ciechomska ze szkoły średniej nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankiwsku.

Życzymy dzieciom niech ten spędzony czas stanie się dla nich niezapomnianą przygodą z Polską.

Zdjęcia: Angelina Bojczuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up