Dziś w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego rozpoczęło się Forum Młodych Polaków. Do Iwano-Frankiwska przyjechała młodzież z różnych miejscowości Ukrainy, m.in. Żytomierza, Winnicy, Lwowa, Tarnopola, Chmielnickiego, Czerniowiec, Drohobycza, Czortkowa, Sądowej Wiszni, Zdołbunowa, Jaworowa. Osoby w wieku 16-35 lat reprezentują polskie organizacje w poszczególnych miastach. Są także przedstawiciele polskich organizacji z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa).

Młodych liderów powitała Maria Osidacz, dyrektor Centrum, która opowiedziała o idei projektu, planach, oraz perspektywach Forum na przyszłość. - Dzisiejszy dzień uważam dniem historycznym. Nie było bowiem wcześniejszych inicjatyw, może możliwości, do spotkania młodzieży polskiego pochodzenia z całej Ukrainy. Dziś nawiązujemy dialog, który symbolicznie zaczyna się w Centrum Kultury Polskiej i DIALOGU Europejskiego w Stanisławowie obecnie Iwano-Frankiwsku. Zakładam, że Forum Młodych Polaków na przyszłość można organizować także w innych miastach Ukrainy i nad tym będziemy wspólnie pracować. Pozwolę sobie nawiązać do słów, nazwy jednego z artykułów w ostatnim wydaniu czasopisma „Kurier Galicyjski”, które brzmiały: „Nie wiedzieliśmy, że się nie da”. Mam nadzieję i życzę nam wszystkim pod czas trwania Forum i już po jego zakończeniu abyśmy NIE WIEDZIELI, ŻE SIĘ NIE DA.

Przez najbliższe pięć dni młodzież będzie miała okazję bliżej się poznać, wspólnie kreować nowe pomysły, uczyć się pracy w grupie, rozmawiać o plusach i minusach jakie widzą w codziennej działalności. Z młodymi Polakami z Ukrainy będą pracować trenerzy z Warszawy.

Zdjęcia: Angelina Bojczuk, Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up