W dniach 4-6 grudnia b.r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) została zrealizowana pierwsza część projektu „Młodzi, Kreatywni, Medialni”.

Końcowym rezultatem ma być film dokumentalny o historii i losach Polaków mieszkających na dawnych ziemiach stanisławowskich.

– Projekt „Młodzi, Kreatywni, Medialni” zrodził się już dawno. Powodem jest to, że młodzież mało angażuje się w działalność środowiska polskiego nie tylko na terenach Stanisławowa, ale i całej Ukrainy. Niedawno odbyło się „Forum Młodych Polaków” i ten projekt jest przełożeniem tego. Chcemy zwrócić uwagę młodzieży polskiego pochodzenia na problem współczesnej polskości, która tutaj jest i której za chwilę może tu nie być – powiedziała pomysłodawczyni projektu Maria Osidacz, dyrektor CKPiDE.

Młodzież polskiego pochodzenia ze Stanisławowa i Kałusza wzięła udział w lekcjach historii oraz warsztatach fotograficznych prowadzonych przez historyka Jarosława Krasnodębskiego i dziennikarza Kuriera Galicyjskiego Eugeniusza Sało.

– Najpierw mieliśmy lekcję historii. Potem chodziliśmy i fotografowaliśmy starówkę Stanisławowa – opowiada uczestniczka warsztatów Julia Buczkowska, wolontariuszka CKPiDE. Natomiast Jana Stroczuk z Kałusza zaznaczyła, że został omówiony częściowo scenariusz filmu o Polakach zamieszkujących te tereny i że film będzie naprawdę interesujący.

Oprócz filmu dokumentalnego, zostanie również napisany reportaż, nagrana audycja radiowa oraz przygotowana wystawa fotograficzna z perspektywy rodzinnych miast obwodu stanisławowskiego.

– Projekt ma za zadanie pokazać poprzez film, artykuł, wywiad radiowy życie tych Polaków, którzy zostali po wojnie w Stanisławowie i innych miejscowościach dawnego województwa stanisławowskiego – powiedział Jarosław Krasnodębski, młody historyk z Polski.

– To jest bardzo ważny problem, bo starsi ludzie odchodzą, coraz mniej ich zostaje, a młodzież nie do końca rozumie i zna historię tych ziem. Kiedy będą rozmawiać z tymi osobami, to sami będą się dowiadywać o ich losach i za pomocą filmu, zdjęć, artykułów będą przekazywać to też swoim kolegom – zaznaczył Eugeniusz Sało, dziennikarz Kuriera Galicyjskiego.

W czasie wspólnej pracy uczestnicy projektu odwiedzą miasta obwodu iwano-frankiwskiego, spotkają się z przedstawicielami środowisk polskich, będą odwiedzać miejsca pamięci narodowej, poznawać historię poszczególnych miast i zachowanej tam kultury kultywowanej przez miejscowych Polaków.

Tekst: Eugeniusz Sało, Kurier Galicyjski

Zdjęcia:  Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up