Fot. Polska Akademia Nauk

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ogłosiła nowe zasady pisowni w języku polskim. Wprowadzenie tych zmian powinno uprościć i ujednolicić zapis poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminować wyjątki, a także likwidować przepisy, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne. To przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów językowych.

Rada również zaznacza, że większość z wprowadzonych zmian była postulowana już wiele lat temu, jednak z najrozmaitszych powodów nie udało się wcześniej nadać im mocy obowiązującej.

Zgodnie z nowymi zasadami nazwy mieszkańców miast, ich dzielnic, osiedli i wsi będą pisane wielką literą. Również nazwy własne geograficzne bądź obiekty topograficzne będą w całości pisane wielkimi literami, np. Warszawianin, Półwysep Hel, Plac Zbawiciela, Most Poniatowskiego czy Zamek Książ. Nie dotyczy to ulic – ulica Jana Pawła II.

Fot. Juan Ci / Shutterstock

Wprowadza się również pisownia wielką literą wszystkich członów (oprócz przyimków i spójników) w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych, np. Kawiarnia Literacka, Księgarnia Naukowa, Hotel pod Różą, Restauracja pod Żaglami czy Teatr Wielki.

Partykuła nie z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi będzie zawsze łączna, także z formami stopnia wyższego i najwyższego, np. nielepszy, nielepiej. Łącznie będzie się zapisywać wyrażenia typu półżartem, półserio oraz cząstki niby- i quasi- z wyrazami zapisywanymi małą literą, np. nibyartysta, quasinauka.

To tylko część wprowadzanych zmian. Cały wykaz jest dostępny na stronie Rady Języka Polskiego jako Załącznik nr 1 do Komunikatu z dnia 10 maja 2024 roku.

Aby dać wszystkim osobom oraz instytucjom, zwłaszcza wydawcom, autorom słowników i programów szkolnych, czas na przygotowanie się do nowej sytuacji, Rada Języka Polskiego postanowiła, że uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Jednocześnie instytucja ogłasza dokument pt. „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”, zbierający wszystkie przepisy, który stanie się jedynym ważnym źródłem zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Opracowała Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up