Fot. Dziennik Kijowski / Facebook

W Kijowie 7 czerwca 2024 roku odbyło się Forum Wspólnot Narodowych Ukrainy, którego tematem było wdrożenie reform mających na celu udoskonalenie ustawodawstwa ukraińskiego do ustawodawstwa europejskiego w zakresie etnopolityki, a także zapewnienie praw wspólnot narodowych w warunkach wojennych.

„Dziś Ukraina walczy o swoją przyszłość w krwawej wojnie. Na froncie i na zapleczu społecznym ludzie wszystkich narodowości pracują, aby zapewnić zwycięstwo. Od pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości Ukraina dbała o interesy wszystkich mieszkających tu społeczności etnicznych. Po tym, jak uzyskaliśmy status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, praca ta zintensyfikowała się i wyszła na nowy poziom” – powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

W wydarzeniu wzięło udział około 150 przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, sektora publicznego i środowisk akademickich. Forum stało się platformą dialogu, wymiany doświadczeń i ustalenia sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed wspólnotami narodowymi w Ukrainie na tle trwającej pełnoskalowej wojny.

Fot. Dziennik Kijowski / Facebook

„Sytuacja mniejszości narodowych jest sprawdzianem siły społeczeństwa i państwa. Jest to jedno z kluczowych kryteriów, które będzie stale monitorowane w trakcie procesu akcesji Ukrainy do UE. Przed nami negocjacje techniczne w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE” – mówiła Katarina Mathernova, ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie.

W Forum uczestniczyli również polscy dyplomaci z Ambasady oraz Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, a także radca-minister z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Żur. Społeczność polską reprezentowała pierwsza wiceprezes Związku Polaków Ukrainy Łesia Jermak, Sekretarz Generalny Rady Społecznych Stowarzyszeń Etnicznych Wspólnot Ukrainy.

Opracowała Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up