Fot. gov.pl

W Kijowie w dniach 19-20 lipca 2024 roku odbyło się III Ukraińsko-Polskie Forum Odbudowy Ukrainy „Integracja – Gospodarka – Partnerstwo”. Stało się ono platformą do nawiązania współpracy między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami oraz międzynarodowymi partnerami w zakresie odbudowy infrastruktury Ukrainy zniszczonej wskutek rosyjskiej agresji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich i ukraińskich firm oraz organizacji branżowych, eksperci, przedstawiciele administracji publicznej obu państw, władz lokalnych, a także polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

„Nasza solidarność w sferze wojskowej powinna pociągać za sobą solidarność w sferze gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością na rynku ukraińskim. Bliskość geograficzna oraz znajomość ukraińskich przepisów i realiów to czynniki sprzyjające dalszemu rozwojowi działalności. We współpracy polsko-ukraińskiej pojawiają się problemy, ale wierzymy, że będą one przezwyciężane. Sprzyja temu intensywny dialog, jaki prowadzimy ze stroną ukraińską na poziomie rządowym” – powiedział minister rozwoju i technologii Polski Krzysztof Paszyk.

Fot. gov.pl

W ramach Forum odbyły się dyskusje dotyczące odtworzenia i modernizacji zniszczonej infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, energetyki i mieszkalnictwa. Rozmowy dotyczyły również potencjału współpracy sektorowej z polskimi przedsiębiorcami, finansowania inwestycji, a także wymiaru regionalnego procesu odbudowy.

„Chcę zaświadczyć słowa ogromnego szacunku wobec polskiego narodu za to ramię, które nam podstawiliście na początku pełnowymiarowej inwazji. Za wszystko, co robiliście, robicie i jeszcze zrobicie dla nas w sprawie wspólnego zwycięstwa. Polska, jak nikt, rozumie, czym jest bezpieczeństwo, jak niezbędne jest obecnie zaangażowanie w nasze wspólne bezpieczeństwo – energetyczne, gospodarcze i oczywiście wojskowe” – mówiła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

W ramach Forum odbyło się podpisanie dwóch Memorandów o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Ukraińską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców Ukrainy.

Partnerami strategicznymi Forum są Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Organizatorami inicjatywy są Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Opr. na podst. odbudowaukrainy.paih.gov.pl, gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up