W dniu 14 marca 2016 roku w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) przebywała z oficjalną wizytą delegacja Rządu RP na czele z wiceministrem Janem Dziedziczakiem. W składzie delegacji m.in. byli: Henryk Litwin, Ambasador RP na Ukrainie; Janina Sagatowska, Senator RP, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP; Adam Andruszkiewicz, Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP; Artur Warzocha, Senator RP, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP; Jacek Junosza Kisielewski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP, Longin Komołowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Wiesław Mazur, Konsul Generalny RP we Lwowie.

Delegacja zwiedziła Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w towarzystwie Dyrektora Centrum – Marii Osidacz oraz zapoznała się z jego działalnością i planami na rok 2016. W sali głównej Centrum goście z Polski spotkali się z przedstawicielami lokalnych organizacji polskich, osobami niezrzeszonymi, wolontariuszami i młodzieżą z Centrum.

- Zarówno tutaj, jak i w Polsce mamy jeden cel: dobro kraju, patriotyzm, dawanie z siebie wszystkiego dla dobra wspólnego - mówił Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej MSZ RP Jan Dziedziczak, zachęcając obecnych do bycia ambasadorami Polski i promotorami jej interesów. - Zależy nam na tym, żeby środowisko polskie wspierało się nawzajem i rozwijało. Dlatego proszę, żeby zachęcać innych uczyć się pracować nad sobą, zachęcać do tego, żeby te wszystkie elementy, które wpływają na to, że jesteśmy Polakami, język polski, historię, kulturę polską, tradycje, rozwijać.

- Bądźmy aktywni, to daje szansę! Aktywność daje szansę, że się rozwijamy, idziemy do przodu i innych pociągamy. My mamy pociągać się nawzajem z sąsiadami Ukraińcami, którzy patrząc na nas mówiliby, że Polacy to wspaniały naród. Wtedy będą znikać różnorakie bariery, w tym nienawiść i inne złe rzeczy. Te złe rzeczy powinniśmy wypełniać pracą nad sobą i Polską, tego wam życzę, pięknie wpisujcie się w państwo ukraińskie, bo to też jest wasza ojczyzna. - powiedziała do zebranych na sali Janina Sagatowska, Senator RP, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

- Dobrze znam to miasto i to miejsce. W czasie poprzedniej wizyty do Stanisławowa przekonałem się o tym, jak cennym Centrum inicjatyw i działalności jest. Dzisiaj chciałbym pogratulować tej działalności, która rozwija się coraz bardziej, i co raz z lepszymi rezultatami. - powiedział Henryk Litwin, Ambasador RP na Ukrainie, który także wyraził chęć zaangażowania Ambasady RP na Ukrainie w Forum Młodych Polaków na Ukrainie organizowane przez CKPiDE w Iwano-Frankiwsku.

Wiceminister Dziedziczak spotkał się również z merem miasta Rusłanem Marcinkiwem, z którym rozmawiał o współpracy miast partnerskich Polski z Iwano-Frankiwskiem, stosunkach międzynarodowych, gdzie ważną rolę odgrywa młodzież, w tym i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Podczas spotkania polska delegacja zapewniała o wsparciu Polski dla unijnych aspiracji Ukrainy.

Zdjęcia: Leon Tyszczenko, Jurij Rylczuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up