W dniu 19 marca 2016 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwksu odbyły się eliminacje do Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”. W Olimpiadzie udział wzięli uczniowie klas maturalnych szkół średnich Iwano-Frankiwska i obwodu. Olimpiada przewidywała pracę pisemną w języku polskim z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej.

Najlepsi uczestnicy Olimpiady zostali zakwalifikowani do II etapu, który odbędzie się we Lwowie. Komisja konkursowa w Szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej spotka się z młodzieżą i sprawdzi jej wiedzę oraz kompetencje. Na uczestników II etapu Olimpiady, którzy wybiorą studia na kierunku Politologia Uniwersytetu Opolskiego, czekają niezwykle cenne nagrody: bezpłatne miejsca w akademiku na 9 miesięcy; tablety; miejsca na semestralne lub roczne studia w ramach programu Erasmus w wybranym uniwersytecie partnerskim w Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Niemiec; miejsca na specjalne studia I stopnia umożliwiające otrzymanie 3 dyplomów Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Burgundzkiego Dijon; staże studyjne w Parlamencie Europejskim oraz płatne staże w krajowych biurach Europosłów. Podziału nagród dokona Komitet Organizacyjny Olimpiady, biorąc pod uwagę miejsce uczestnika w rankingu Olimpiady, sytuacje socjalną, preferencje uczestnika.

Celem Olimpiady jest:

1. Popularyzacja idei integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej;

2. Rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym;

3. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej;

4. Promocja Uniwersytetu Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem studiów na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

Zdjęcia: Mariusz Kasicki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up