W ramach oferty edukacyjnej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku starsza grupa z zajęć języka polskiego ścieżkami polskimi zwiedziła dawny Stanisławów.

Zajęcie miało na celu zapoznanie uczniów z miejscem, w którym żyją. Wiele osób nie zna dobrze miasta, jego przeszłości i teraźniejszości, nawet wielu charakterystycznych obiektów. Przygotowany scenariusz zajęcia dydaktycznego i trasa wycieczki dla uczniów opracowano tak, by spotkanie było nie tylko lekcją wychowania patriotycznego, ale by nauczyciel mógł realizować na zajęciach treści podstawy programowej z języka polskiego.

Każdy z uczestników przygotował materiał historyczny i podczas wycieczki dydaktycznej opowiadał o najważniejszych miejscach w dziejach miasta. To co nie było ujęte, uzupełniała Pani Renata Klęczańska, nauczyciel języka polskiego w CKPiDE w Iwano-Frankiwsku.

Kolejnym punktem naszego programu będzie zajęcie edukacyjno-integracyjne „Śniadanie Wielkanocne”.

Zdjęcia: Salomea Pletenicka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up