18 kwietnia 2016 roku Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów) odwiedziła Maria Siuda – Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Pierwszym punktem spotkania była Szkoła Ogólnokształcąca nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania, gdzie Pani Przewodnicząca spotkała się z Panią Switłaną Dołgową – dyrektor szkoły i uczestniczyła w lekcji języka polskiego dla klasy pierwszej.

Spotkanie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku było głównym celem wizyty przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Pani Maria Siuda zapoznała się z działalnością Centrum i miała okazję zobaczyć pomieszczenia. Podczas spotkania omówiono m.in. plany współpracy na lata 2016-2017. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zrealizowało już kilka inicjatyw w roku 2015. Pokładamy nadzieję, efektem tego spotkania będą planowane kolejne działania.

W towarzystwie Pani Marii Osidacz – dyrektor Centrum oraz Pani Renaty Klęczańskiej – nauczyciel języka polskiego w CKPiDE Pani Przewodnicząca zwiedziła miasto „stanisławowską ściężką polską” zainspirowaną książką Tadeusza Olszańskiego „Stanisławów jednak żyje”.

Swój pobyt w Iwano-Frankiwsku Pani Siuda zakończyła wizytą w Czarnym Lesie i spotkaniem z Witalijem Czaszczinem – prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, które opiekuje się cmentarzem, gdzie spoczywa kwiat inteligencji polskiej Stanisławowa. W tym roku przypada 75. rocznica mordu w Czarnym Lesie.

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up