Fundacja Brat Słońce z Krakowa opracowała monografię, której motywem przewodnim jest dziedzictwo kresowe. Jest ona efektem projektu Wolontariat dla Kresów, realizowanego od 2012 roku. Warto zaznaczyć, że od początku swojego istnienia...

W ramach 8 Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich w Iwano-Frankiwsku zaprezentowano dokumenty „Nikt im iść nie kazał” Anny Gordijewskiej i Aleksandra Kuśnierza oraz „Pokucka Troja” Mirosława Rowickiego i Kariny Wysoczańskiej. Wśród licznych...

Na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Jacka Wnuka „Biały Słoń”. Wystawa przedstawiająca dawne Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Marszałka...

Głównym punktem obchodów 101. rocznicy Niepodległości Polski w Iwano-Frankiwsku był recital fortepianowy wybitnego polskiego pianisty Pawła Kowalskiego. Koncert był wydarzeniem towarzyszącym 8 Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich...

W 1795 roku, w wyniku III rozbioru, Rzeczypospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Następne 123 lata dla narodu polskiego były czasem walki o przywrócenie niepodległości swojej Ojczyzny. Jednak mimo powstań XIX wieku, dopiero...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up