W dniach 16-17 stycznia 2020 roku polscy i ukraińscy naukowcy, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz władz regionalnych, wymienili się doświadzeniami procesów decentralizacji oraz wprowadzania instrumentów demokracji bezpośredniej...

Niech Boże Narodzenie, które zmieniło historię świata, darzy nadzieją w lepsze jutro, niech ciągle umacnia wiarę i błogosławi na każdy dzień Nowego Roku. Zdrowia, radości i pokoju! Maria Osidacz wraz z zespołem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu...

W tym roku w sali głównej Centrum z inicjatywy Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” spotkali się dzieci, młodzież i dorośli. Zebranych gości powitała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej. Natomiast Witalij Czaszczin, prezes...

Zadeklarować wsparcie i porozmawiać o kontynuacji współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Do Iwano-Frankiwska (dawnego Stanisławowa) z wizytą oficjalną przybyła konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz....

W Truskawcu obwodu lwowskiego odbyło się podsumowanie Liderskiego Centrum Szkoleniowego, którego głównym celem jest sprzyjanie rozwoju polskich organizacji na Ukrainie. W dniach 13-15 grudnia 2019 roku członkowie polskich...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up