W dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 23 kwietnia br. ukazał się artykuł Premiera Polski Mateusza Morawieckiego na temat współpracy gospodarczej w walce z kryzysem. Zapraszamy do lektury artykułu w języku polskim poniżej...

100 lat temu Polska podpisała porozumienie z Ukraińską Republiką Ludową. Dokument ustalał granicę między państwami, a jego dopełnieniem była konwencja zakładająca wspólną walkę przeciwko zagrożeniu ze strony Armii Czerwonej...

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych...

Okres II wojny światowej stał się dla Polski i Polaków okresem walki o zachowanie niepodległości, walki bardzo trudniej, gdyż wróg otaczał z dwóch stron. Hitlerowskie Niemcy z Zachodu i Stalinowska Rosja ze Wschodu. Każde z tych państw...

Każdego roku świętujemy początek nowego życia dla całego świata chrześcijańskiego, zwycięstwo wiary nad śmiercią. Niechaj cząsteczka tego wielkanocnego triumfu zostanie w naszych sercach, życie przepełnia wiara i nadzieja, a myśli...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up