Fundacja Wolność i Demokracja realizuje na terenie Ukrainy projekt pt. „Sojusz Piłsudski-Petlura 1920. Razem o wolności”. Jego ideą jest budowanie wspólnej tradycji historycznej oraz upowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci...

Niech ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia będzie okresem spokoju i radości. Niezwykłe chwile niech na długo pozostaną w pamięci i będą źródłem niepokonanej woli czynienia życia piękniejszym każdego dnia. Niech nadzieja zawsze...

W wigilijną noc rodzi się dobro, piękno i prawda, które niosą wiarę w lepsze jutro. Na czas, wyjątkowy w polskiej tradycji, świąt Bożego Narodzenia wszystkim Rodakom mieszkającym poza granicami kraju życzę zdrowia, spokoju...

Młodzież skupiona wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zainicjowała i przeprowadziła szereg spotkań pt. „Biografie Ziemi Stanisławowskiej”. Inicjatywa zakłada zachowanie od zapomnienia...

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zorganizowało dla dzieci i młodzieży jesienny obóz języka polskiego, który odbył się w Karpatach. Do udziału w obozie zrekrutowano uczestników z Tłumacza...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up