Rok 2020 przyniósł wiele nowych wyzwań. Jednym z nich jest panująca pandemia koronawirusa COVID-19. Nowe warunki, w których przyszło się żyć człowieczeństwu, zmuszają do zastanowienia się nad swoimi wartościami. W przededniu Świąt...

Rada Ministrów Ukrainy wprowadza nowe, bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Decyzja została podjęta podczas pozaplanowego posiedzenia rządu 2 kwietnia 2020...

Instytucje kultury – prowadzone lub współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów czy bibliotek, przygotowały bogatą...

Forum Młodych Polaków to bezprecedensowe wydarzenie, które już od pięciu lat skupia młodych liderów środowisk polskich, działających na rzecz rozwoju polskiej kultury, historii i tradycji w różnych zakątkach Ukrainy. Głównym celem przedsięwzięcia...

W dniach 2-6 marca 2020 roku w Kijowie odbyły się szkolenia o temacie „Projekt medialny: od pomysłu do realizacji”. Uczestnicy reprezentujący 16 mniejszości narodowych, w tym polską, węgierską, niemiecką, żydowską, romską i ormiańską...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up