Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Rau odwiedził 2 sierpnia 2022 roku Ukrainę na czele delegacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Obecnie przewodnictwo w OBWE obejmuje właśnie Polska...

W Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, oraz obwodzie została zrealizowana inicjatywa „Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie”. Zestawy pomocowe trafiły do 425 osób, Polaków i osób polskiego pochodzenia. Byli to głównie...

„Mamo, ja nie chcę wojny” – rezultat polsko-ukraińskiego projektu archiwalnego „1939-45 Polska / 2022 Ukraina”, realizowanego wspólnymi siłami polskich Archiwów Państwowych i ukaińskiej inicjatywy „Mom, I see war”. Wystawa...

Polska jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie pod względem wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Warszawa udzieliła Kijowowi pomocy na kwotę ponad 3 mld dolarów. Poinformował o tym w rozmowie...

Zachodnia Ukraina pozostaje schronieniem dla mieszkańców kraju, uciekających przed wojną. Osoby, które straciły swoje domy, pracę, a niestety, często też bliskich i znajomych zamieszkują między innymi w Iwano-Frankiwsku, dawnym...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up