Jest absolwentką Filologii Ukraińskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje zainteresowania krajami Wschodu pogłębiała na Podyplomowych Studiach Wschodnich...

Uczniów, którzy wybierają w szkole język polski, przybywa w Iwano-Frankiwsku z roku na rok. Z reguły dzieci nie znają polskiego i zaczynają naukę od poziomu poczatkującego. Uczniowie ostatnich klas zaczynają myśleć o studiach w Polsce...

Czy rozumiecie, o czym mówią nastolatki? Czy często musieliście dobierać odpowiednich słów w nadziei, że zrozumie je młoda osoba, która myśli innymi kategoriami, żyje w innym świecie, obcuje się z rówieśnikami innym językiem? Jak...

W ramach realizacji projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne w Karpatach Wschodnich” ponad 25-osoba grupa osób ze Stanisławowa i Lwowa w dniu 19 października wyruszyła na Syniak (1666 m) w Gorganach, przez który wiódł przedwojenny...

Każdy, częściej lub rzadziej, ale z nutką nostalgii i smutku wspomina szkołę. Lata szkolne to czas nowych przeżyć, znajomości i uczuć. O swojej ukochanej szkole pamiętają również absolwenci i uczniowie polskiej szkoły nr 7 im. Adama... 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up