19 września 2020 roku w miejscowości Dytiatyn obwodu iwanofrankiwskiego odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę stoczonej tam podczas wojny polsko-bolszewickiej bitwy. Zebrani poprzez współudział...

Nie zważając na pandemię, w sobotę 19 września 50 wykładowców i nauczycieli języka polskiego z 32 różnych ośrodków, m.in. z Buczacza, Charkowa, Czerkasów, Dniepra, Drohobycza, Humania, Kałusza, Kijowa, Kołomyi, Lwowa, Łucka...

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Czaszczin, współtwórcy i wiceprezesa Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Pani Irena była odważnym człowiekiem...

Odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona dziejom dawnego Stanisławowa, pod tytułem „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski...

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbył się trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy, angażujących się w życie placówki. „Uczestnicy przez pryzmat lustra, które...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up