Tradycja andrzejkowa wywodzi się prawdopodobnie ze Szkocji. Jest to wieczór wróżb obchodzony w wigilię świętego Andrzeja, patrona dawnego królestwa. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w XVI wieku. Dawniej Andrzejki były...

We Lwowie odbyła się uroczysta inauguracja IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”. 15-16 listopada ponad 300 pasjonatów historii zmierzyło się z testem zawierającym...

W Bibliotece Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), młodzi miłośnicy literatury i książek, podczas zajęć bajecznych od września do listopada poznawali ciekawe bajki, legendy i opowieści...

Fundacja Brat Słońce z Krakowa opracowała monografię, której motywem przewodnim jest dziedzictwo kresowe. Jest ona efektem projektu Wolontariat dla Kresów, realizowanego od 2012 roku. Warto zaznaczyć, że od początku swojego istnienia...

W ramach 8 Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich w Iwano-Frankiwsku zaprezentowano dokumenty „Nikt im iść nie kazał” Anny Gordijewskiej i Aleksandra Kuśnierza oraz „Pokucka Troja” Mirosława Rowickiego i Kariny Wysoczańskiej. Wśród licznych...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up