100 lat temu Polska podpisała porozumienie z Ukraińską Republiką Ludową. Dokument ustalał granicę między państwami, a jego dopełnieniem była konwencja zakładająca wspólną walkę przeciwko zagrożeniu ze strony Armii Czerwonej...

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych...

Okres II wojny światowej stał się dla Polski i Polaków okresem walki o zachowanie niepodległości, walki bardzo trudniej, gdyż wróg otaczał z dwóch stron. Hitlerowskie Niemcy z Zachodu i Stalinowska Rosja ze Wschodu. Każde z tych państw...

Każdego roku świętujemy początek nowego życia dla całego świata chrześcijańskiego, zwycięstwo wiary nad śmiercią. Niechaj cząsteczka tego wielkanocnego triumfu zostanie w naszych sercach, życie przepełnia wiara i nadzieja, a myśli...

Rok 2020 przyniósł wiele nowych wyzwań. Jednym z nich jest panująca pandemia koronawirusa COVID-19. Nowe warunki, w których przyszło się żyć człowieczeństwu, zmuszają do zastanowienia się nad swoimi wartościami. W przededniu Świąt...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up