„Maryjo powracająca do Bohorodczan, jesteś nam potrzebna na czas niepewności, jaki przeżywamy i na czas szczęśliwy, o który się nieustannie modlimy” – powiedział metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki w Bohorodczanach...

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wielkiego Przyjaciela Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), założyciela i redaktora naczelnego...

Z inicjatywy ambasadora Łotwy Jurisa Poikānsa ambasadorowie Polski Bartosz Cichocki, Estonii Kaimo Kuusk i Słowacji Marek Šafin złożyli kilkudniową wizytę na Donbasie. 5 lipca na wzgórzu Karaczun uczestniczyli w obchodach szóstej rocznicy...

Konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz z oficjalną wizytą odwiedziła 6 lipca Iwano-Frankiwsk, a także Tłumacz, Petryliw i Halicz w obwodzie iwanofrankiwskim. Konsulowi generalnemu towarzyszyli...

Zespół projektowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisawowie) wziął udział w online szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych z programów międzynarodowych. Szkolenia...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up