W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we wrześniu rozpoczęto długotrwały projekt „Droga do Europy”

W dniach 18-30 sierpnia odbyła się Letnia Szkoła Języka Polskiego - Historia. Kultura. Język w Bołszowcach w Centrum Pokoju i Pojednania.

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie Letniej Szkoły Języka Polskiego. 

W Centum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w czasie wakacji trwał kiermasz książki używanej „Ocalmy od zapomnienia”

W sierpniu b.r., w ciągu dwóch tygodni, młodzież pochodzenia polskiego z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i Kijowa brała udział w AkademiLiderów w Pułtusku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up