Już za tydzień Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” zagości w Iwano-Frankiwsku. Już po raz ósmy mieszkańcy stolicy Przykarpacia będą mogli wziąć udział w największej prezentacji współczesnej polskiej kinematografii...

Forum Młodych Polaków na Ukrainie – to inicjatywa Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Projekt skupia młodych liderów polskiego pochodzenia, działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i tradycji...

Jest absolwentką Filologii Ukraińskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje zainteresowania krajami Wschodu pogłębiała na Podyplomowych Studiach Wschodnich...

Uczniów, którzy wybierają w szkole język polski, przybywa w Iwano-Frankiwsku z roku na rok. Z reguły dzieci nie znają polskiego i zaczynają naukę od poziomu poczatkującego. Uczniowie ostatnich klas zaczynają myśleć o studiach w Polsce...

Czy rozumiecie, o czym mówią nastolatki? Czy często musieliście dobierać odpowiednich słów w nadziei, że zrozumie je młoda osoba, która myśli innymi kategoriami, żyje w innym świecie, obcuje się z rówieśnikami innym językiem? Jak...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up