Niech ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia będzie okresem spokoju i radości. Niezwykłe chwile niech na długo pozostaną w pamięci i będą źródłem niepokonanej woli czynienia życia piękniejszym każdego dnia. Niech nadzieja zawsze...

W wigilijną noc rodzi się dobro, piękno i prawda, które niosą wiarę w lepsze jutro. Na czas, wyjątkowy w polskiej tradycji, świąt Bożego Narodzenia wszystkim Rodakom mieszkającym poza granicami kraju życzę zdrowia, spokoju...

Młodzież skupiona wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zainicjowała i przeprowadziła szereg spotkań pt. „Biografie Ziemi Stanisławowskiej”. Inicjatywa zakłada zachowanie od zapomnienia...

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zorganizowało dla dzieci i młodzieży jesienny obóz języka polskiego, który odbył się w Karpatach. Do udziału w obozie zrekrutowano uczestników z Tłumacza...

9 grudnia 2020 roku w Haliczu obwodu iwanofrankiwskiego zakończyła się realizacja projektu „Renowacja rodzinnego domu dziecka”, finansowanego w ramach programu „Polska pomoc”, ze środków Ministerstwa Spraw...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up