W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, 13 maja 2023 roku odbył się panel dyskusyjny pt. „Rola Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji...

W okresie II wojny światowej pomogła około 2 500 żydowskim dzieciom z warszawskiego getta. Irena Sendlerowa, która urodziła się 15 lutego 1910 roku, całe swoje życie poświęciła bliźnim, w szczególności najbardziej bezbronnym – dzieciom...

Iwano-Frankiwsk, dawny Stanisławów, z okazji 361. rocznicy założenia otrzymał kopie dokumentów o przywileju lokacyjnym oraz potwierdzenie prawa magdebruskiego, które znajdują się w archiwum Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie...

Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, wzięli udział w obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata odprawiono uroczystą Mszę Świętą...

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, 27 kwietnia 2023 roku odbyło się otwarcie wystawy „Byłem Polakiem – obywatelem Ukrainy”. Ekspozycja przedstawia postacie i życiorysy...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up