W Niżniowie rejonu tłumackiego, obwodu iwanofrankiwskiego uczczono Polaków i Ukraińców, którzy zginęli pod koniec sierpnia 1920 roku, broniąc tych ziem i całej Europy przed nawałą bolszewicką. 28 sierpnia na przedpolach...

Nocna gra terenowa „Tajemnica Twardowskich” rozpoczęła 5. Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, organizowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. W noc z 28 na 29 sierpnia...

Relacje między państwami europejskimi kształtowane są w myśl zasady solidarności. To niezawodna gwarancja konstruowania lepszej przyszłości Europy. Przed czterdziestu laty, w gorących letnich miesiącach 1980 roku...

W Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie oraz Przemyślu odbył się projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Muzy Galicji”. Głównym celem projektu była integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej, łamanie...

Ambasada Ukrainy w Polsce uroczyście otworzyła na swojej fasadzie tablicę pamiątkową poświęconą Bohaterom Niebiańskiej Sotni, zabitym żołnierzom, ochotnikom i wolontariuszom oraz wszystkim ofiarom rosyjskiej agresji...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up