Przedstawiciele polskich mediów z Ukrainy i Białorusi, w tym też z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, w dniach 20-23 listopada 2023 roku wzięli udział w wizycie studyjnej w Wilnie na Litwie. Odbyła się ona...

Piece, stacje zasilania, koce i komplety chemii gospodarczej trafiły do organizacji polonijnych i społecznych z obwodu wołyńskiego w Ukrainie. Dary, które będą wsparciem dla mieszkańców ogarniętego wojną kraju w trudnych warunkach...

Mija dziesiąta rocznica masowych wystąpień ukraińskiego społeczeństwa na placu Niepodległości w Kijowie. To wówczas, nie pierwszy raz w Waszej najnowszej historii, wyraziliście niezłomną wolę bycia niepodległymi i niezależnymi...

W  Iwano-Frankiwsku 9 listopada 2023 roku odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Biznesowe w kontekście perspektyw odbudowy Ukrainy z udziałem lokalnej administracji państwowej oraz przedstawicieli biznesu. Spotkanie zostało...

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie 9 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie pt. „Stanisławów 1918-1939. Miasto i architektura na styku kultur”, podczas którego zaprezentowano książkę „Stanisławów 20/XX”. Niegdysiejszy...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up