W sierpniu b.r., w ciągu dwóch tygodni, młodzież pochodzenia polskiego z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i Kijowa brała udział w AkademiLiderów w Pułtusku.

W lipcu ok. 60 osobowa grupa dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy (Iwano-Frankiwsk) i Białorusi (Witebsk, Głubokoje, Baranowicze) uczestniczyła w obozie integracyjno-edukacyjnym w Łagowie oraz Pobierowie (Polska).

Wizyta delegacji miasta partnerskiego odbyła się w ramach realizowanego projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Stowarzyszenie Rzecz Jasna w Ostródzie oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku realizowali projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży „Tacy sami”. 

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprezentowano wystawę poplenerową „Sacrum”.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up