Od 2017 roku elementem działalności medialnej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku jest Radio CKPiDE. Powstało z myślą o integracji polskiego społeczeństwa w dawnym Stanisławowie, promocji nauki, sztuki, gospodarki...

W dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 23 kwietnia br. ukazał się artykuł Premiera Polski Mateusza Morawieckiego na temat współpracy gospodarczej w walce z kryzysem. Zapraszamy do lektury artykułu w języku polskim poniżej...

100 lat temu Polska podpisała porozumienie z Ukraińską Republiką Ludową. Dokument ustalał granicę między państwami, a jego dopełnieniem była konwencja zakładająca wspólną walkę przeciwko zagrożeniu ze strony Armii Czerwonej...

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych...

Okres II wojny światowej stał się dla Polski i Polaków okresem walki o zachowanie niepodległości, walki bardzo trudniej, gdyż wróg otaczał z dwóch stron. Hitlerowskie Niemcy z Zachodu i Stalinowska Rosja ze Wschodu. Każde z tych państw...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up