W dniach 24-29 stycznia 2015 roku wolontariusze CKPiDE uczestniczyli w szkoleniach p.t. „PROJEKT? Jestem na TAK!” w Użgorodzie.

3 lutego 2015 roku gościliśmy dr Tomasza Pudłockiego, który wygłosił wykład pt. Religia w życiu codziennym mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego na przełomie XIX i XX wieku.

26 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyła się przezentacja „Olimpiady wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej” organizowywana przez Instytut Politologii Opolskiego Uniwersytetu oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

11 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego. 

W dniach 27-30 grudnia 2014 roku młodzież ze Stanisławowa wzieła udział w finale rozgrywek Liderzy Europy, który odbywał się w Warszawie.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up