W dniach 19-21 czerwca 2021 roku w ramach projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne – ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” grupa młodzieży ze Lwowa oraz Iwano-Frankiwska...

16 czerwca 1943 roku Niemcy zakończyli ostatnią akcję wysiedleńczą w getcie lwowskim. Zamordowali lub wywieźli do obozów pracy ponad 20 tys. Żydów. W czasie trwania akcji doszło do zbrojnego wystąpienia żydowskiego ruchu oporu...

Rok szkolny 2020/2021 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie dobiegł końca. W tym roku do kursów języka polskiego przystąpiło ponad 70 uczniów. Kursanci zostali...

W dniach 22-23 maja 2021 roku odbyły się szkolenia o temacie „Jak zmieniać siebie i swoje otoczenie?”. W spotkaniu wzięli udział wolontariusze, uczniowie i młodzież skupieni wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego...

Iwanofrankiwski Narodowy Uniwersytet Medyczny oraz Miejski Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku podjęli współpracę z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. W ramach współpracy między ośrodkami przewidywana jest realizacja...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up