W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, w dniach 5-6 sierpnia 2022 roku odbyły się intensywne warsztaty „Myślenie krytyczne jako nieodłączny element osobistości, odnoszącej...

Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny Janusz Korczak całe swoje życie poświęcił pracy z dziećmi. Zwracał szczególną uwagę na ich nierównoprawną pozycję w społeczeństwie oraz zależność od dorosłych. Domagał się, by uznano...

Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Rau odwiedził 2 sierpnia 2022 roku Ukrainę na czele delegacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Obecnie przewodnictwo w OBWE obejmuje właśnie Polska...

W Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, oraz obwodzie została zrealizowana inicjatywa „Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie”. Zestawy pomocowe trafiły do 425 osób, Polaków i osób polskiego pochodzenia. Byli to głównie...

„Mamo, ja nie chcę wojny” – rezultat polsko-ukraińskiego projektu archiwalnego „1939-45 Polska / 2022 Ukraina”, realizowanego wspólnymi siłami polskich Archiwów Państwowych i ukaińskiej inicjatywy „Mom, I see war”. Wystawa...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up