16 maja w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, w ramach obchodów Dnia Europy na Ukrainie zorganizowano hackathon pt. „Moje europejskie miasto”

W Iwano-Frankiwsku po raz pierwszy odbyło się „Forum miast partnerskich – efektywne zarządzanie”

Do CKPiDE zawitało ponad trzydzieścioro dzieci z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i Kołomyi by po raz kolejny uczestniczyć w „Czarodziejskiej Nocy w Bibliotece”

Lista uczestników projektu „Forum miast partnerskich – efektywnie zarządzanie”

Uroczystości 3 Maja w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up