Już 100 dni pierwszoklasiści chodzą do szkoły nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankiwsku. Wciągu tego czasu nie raz odwiedzali Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, gdzie oglądały bajki, bawiły się i przeglądały...

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku realizowano projekt pt. „Forum Młodych Polaków”. Do udziału w projekcie zaproszono młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy...

Wszystkim wiadomo, że nocą z 5 na 6 grudnia do miejscowości, gdzie mieszkają posłuszne dzieci przyjeżdża święty Mikołaj. Dzisiaj Mikołaj odwiedził Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

W dniach 4-6 grudnia b.r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) została zrealizowana pierwsza część projektu „Młodzi, Kreatywni, Medialni”

W Szkole Średniej nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) 1 grudnia b.r. organizowano Konkurs Poezji i Prozy Polskiej, który służy promocji literatury i języka polskiego

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up