Lista uczestników projektu „Forum miast partnerskich – efektywnie zarządzanie”

Uroczystości 3 Maja w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

W Brzuchowicach (koło Lwowa) odbyła się tradycyjna „Majówka Lwowska 2015”

Odbyło się kolejne spotkanie przy poranennej kawie poetyckiej w CKPIDE

W CKPiDE otwarto wystawę Milcząc, wołają

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up