W miniony weekend dla wolontariuszy Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” we Lwowie i Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) Konsulat Generalny RP we Lwowie organizował trzydniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny...

Blisko 900 dzieci zgromadziło się 12 grudnia w Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie. Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie dzieci przejechały z całego Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Nie zabrakło także...

Dolnoślązak, Polak, Europejczyk? O tożsamości regionalnej rozmawiano podczas II Kongresu Historii Lokalnej, który odbył się w Krzyżowej w dniach 11-12 grudnia 2015 roku. Udział w spotkaniu wzięło ponad 50 osób, w tym lokalni pasjonaci...

Dla wolontariuszy zaangażowanych w codzienną działalność Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego organizowano od 11 do 16 stycznia 2016 warsztaty teatralne. Młodzi teatralni amatorzy ze Stanisławowa cały tydzień szlifowali swój talent...

Już 100 dni pierwszoklasiści chodzą do szkoły nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankiwsku. Wciągu tego czasu nie raz odwiedzali Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, gdzie oglądały bajki, bawiły się i przeglądały...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up