Dolnoślązak, Polak, Europejczyk? O tożsamości regionalnej rozmawiano podczas II Kongresu Historii Lokalnej, który odbył się w Krzyżowej w dniach 11-12 grudnia 2015 roku. Udział w spotkaniu wzięło ponad 50 osób, w tym lokalni pasjonaci...

Dla wolontariuszy zaangażowanych w codzienną działalność Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego organizowano od 11 do 16 stycznia 2016 warsztaty teatralne. Młodzi teatralni amatorzy ze Stanisławowa cały tydzień szlifowali swój talent...

Już 100 dni pierwszoklasiści chodzą do szkoły nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania w Iwano-Frankiwsku. Wciągu tego czasu nie raz odwiedzali Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, gdzie oglądały bajki, bawiły się i przeglądały...

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku realizowano projekt pt. „Forum Młodych Polaków”. Do udziału w projekcie zaproszono młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy...

Wszystkim wiadomo, że nocą z 5 na 6 grudnia do miejscowości, gdzie mieszkają posłuszne dzieci przyjeżdża święty Mikołaj. Dzisiaj Mikołaj odwiedził Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up